x

Klassiskt musikhak kan tvingas stänga

Klassiskt musikhak kan tvingas stänga

Rockborgen i Borås grundades för över 40 år sedan och har bland annat haft stjärnor som Melody Club, Mando Diao och Mustasch på sin scen. Det var också ett klassiskt hardcore-ställe under 90-talet. Men nu kan slutet vara nära för rockklubben. Under dagen sammanträder kulturnämnden och ska bland annat rösta om Rockborgens avtal ska sägas upp, rapporterar Borås Tidning.

Tidigare år har Rockborgen fått ett årligt anslag på en miljon kronor för att driva sin verksamhet men det kan vara slut med bidragen.

– De får mycket pengar och då måste kraven vara att verksamheten drivs på ett vettigt sätt. Det är naturligt att man säger upp avtal för att sedan diskutera vilken riktning verksamheten ska ta, säger kulturchefen Eva-Lotta Franzén till Borås Tidning. 

Det är inte den första rockklubben i Borås som försvinner. Konsertklubben på Trädgårn' lades ned för några år sedan och Rockborgen har sedan dess varit det enda stället för alternativa rockspelningar.

Amanda Persson, före detta boråsare och styrelsemedlem i Rockborgen är dock inte orolig.

– Ja och nej. De har fått höra så många gånger att de måste lägga ned att jag inte kan ta det på allvar. Det vore såklart tråkigt om det väl händer men just nu känner jag det nog kommer att gå över den här gången med, säger Amanda Persson hoppfullt till GAFFA. 

Hon har många minnen från Rockborgen.

– Det började med att jag gick på spelningar från att jag var 14 år och sedan kom jag med i styrelsen när jag var 17. Så har bokat band och spelat och repat i deras lokaler.

Hon vet inte vad kulturnämnden menar med att verksamheten måste drivas på ett vettigt sätt.

– Det känns som att de inte har insyn. När jag satt med i styrelsen så var en person från nämnden med på våra möten men de lyssnade bara och det känns som att de inte har koll på vad Rockborgen gör. 

Senaste gången Amanda var på Rockborgen var för några år sedan. Men hon ser ständigt vänner som finns kvar i Borås som går på evenemang där.
Om kontraktet sägs upp kommer föreningen att kunna driva sin verksamhet under resten av 2015 då uppsägningstiden sträcker sig över ett år.

FÖLJ GAFFA PÅ FACEBOOK FÖR SENASTE MUSIKNYTT


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA