x
Basia Bulat: Good Advice

Basia Bulat
Good Advice

Basia Bulat: Good Advice

GAFFA

Album / Secret City
Utgivning D. 2016.02.12
Recenserad av
Tommy Juto

Basia Bulats inledning på skivkarriären var två okej men inte jättespännande album med akustisk folkpop innan hon för två år sedan tog ett rejält nacksving på sin utveckling inför den alltigenom starka Tall, Tall Shadow, en skiva som tillskansade sig unisona lovord. Till producent på nya Good Advice valdes My Morning Jackets Jim James, en dröm hon haft ända sedan hon lämnade över ett exemplar av sitt andra album Heart Of My Own till honom. James har knuffat Bulat ett halvt steg bort från folkpop mot ett större sound, inte sällan baserat på kraftfulla rytmer och olika orgelljud.

Många av populärmusikens största album har varierande knutpunkter i arrangemangen samtidigt som låtarna hållit fast vid artistens säregenhet. Good Advice är precis ett sådant album. Här knyts an till soul och Motown (Good Advice, La La Lie), enastående popkomposition á la Kirsty MacColl (Fool) och folktronica (The Garden).

Människors olycka har en märklig benägenhet att vara en katalysator för kreativt skapande och för den utåt sett jovialiska Bulat har det skett först i form av en väns plötsliga bortgång under Tall, Tall Shadow-inspelningarna följt av uppbrottet från en kärleksrelation vilket präglar Good Advice rejält. Som artist har man möjligheten att uttrycka svärtan i sin persona genom musiken, vilket förstås gör att man som berättare framstår som en verklig person, någon som delar något intimt med den som lyssnar, hur åtskilda de båda än må vara.

En vän undrade härförleden om inte Basia Bulat är "på väg att ta steget till nästa nivå nu?". Jo, det är hon definitivt.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA