x
Wiz Khalifa: Khalifa

Wiz Khalifa
Khalifa

Wiz Khalifa: Khalifa

GAFFA

Album / Atlantic
Utgivning D. 2016.02.05
Recenserad av
Veronica Larsen

"Och Vi har brett ut jorden och där sänkt ned fast förankrade berg och låtit alla slag av växter uppstå på den enligt en väl avvägd plan" (15:19). Wiz favoritcitat från Koranen. Nä, det vet vi inte, men vi leker det och förresten var det Cameron Thomaz som började leken med det religiösa när han valde sitt artistnamn Wiz Khalifa – en vis ställföreträdare på jorden.

Förvaltandet av vår planet har Wiz tolkat som bruk av vad myllan ger: en specifik växts uppståndelse. Khalifa är en tillgiven men ohyggligt tråkig droghyllning. Vi får tjänstvillig och kommersiell produktion med spår som inledningsvis uppbådar intresse, tills han börjar rappa eller än värre, sjunga. Hans refererande till Snoop blir bara en sorglig erinran om att annan dimmig men betydligt sinnrikare hiphop existerar.

I Wiz Twitterbråk med Kanye West i början av året prickade en av Kanyes förolämpningar rätt, den om Wiz avsaknad av kreativitet. Den vise mannen bryr sig inte om det, hög som Burj Khalifa är dollarsedlar och namnlösa vaginor regnandes från himlen allt han ser.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA