x
Gloaming: Gloaming 2

Gloaming
Gloaming 2

Gloaming: Gloaming 2

GAFFA

Album / Real World
Utgivning D. 2016.02.26
Recenserad av
Magnus Sjöberg

The Gloaming släppte sitt första album för ett par år sedan; ett album som fick en hel del rättmätig uppmärksamhet i folkmusikkretsar för sitt sätt att kombinera det irländskt folkliga, det seriösa och det sakrala i musiken, utan att tappa det lekfulla anslaget, utan att låta alla delar av melodierna komma till tals och utvecklas i det stilla.

Till uppföljaren har man behållit samma koncept, till och med stramat åt det en aning, men i processen också tyvärr tappat en stor del av styrkan och dynamiken. Det känns som att det aldrig riktigt kommer loss: Folkliga ballader som är sparsamt arrangerade, som förlitar sig på melodiernas styrka, som även om den finns där ligger väl dold och svåråtkomlig. Återigen en seriös ingång av folkmusiken som andlig, sakral jämlike, men den blir lite väl högdragen, ibland nästan lite för stram för sitt eget bästa. De stunder då både den irländska livfullheten möter det sobra anslaget blir det elegant och utsökt, men det är långt mellan dem, då föresatsen verkar gått före framförandet.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA