x
Prince Rama: Xtreme Now

Prince Rama
Xtreme Now

Prince Rama: Xtreme Now

GAFFA

Album / Carpark
Utgivning D. 2016.03.04
Recenserad av
Daniel Hånberg Alonso

Det enda som är extremt med systrarna Taraka och Nimai Larsons senaste album är deras schizofrena inställning till universum. Xtreme Now kommer i svallvågorna av deras Now Age-manifest, en flumflum-filosofi som är bäst att lämna därhän. Snarare är musiken en förvånansvärt tillgänglig fusion av 80-talets new wave och 90-talets new age. Lika mycket estetik och image som musiken i sig, om inte mer.

Öppningsspåret är ren extas i bästa Lo-Fi-Fnk-anda, sedan kastas vi in i någon form av tidsvortex där vi slängs mellan andaktsfulla reinkarnationen Sochi och hippiejointen Shitopia. Genomgående finns det en känsla av kollektivism – vare sig det är genom körsång eller i danspulser. Metafysiskt babbel till trots så existerar det något flerdimensionellt hos Prince Rama. Att försöka lägga fingrarna på exakt vad är en av njutningarna med Xtreme Now.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA