x
Living Hour: Living Hour

Living Hour
Living Hour

Living Hour: Living Hour

GAFFA

Album / Lefse
Utgivning D. 2016.02.19
Recenserad av
Helena Nilsson

Man kan ana vad Living Hour velat få fram på sin första fullängdare: en atmosfärisk, storslagen och drömsk ljudbild. Här finns faktiskt också en lovande grund och på sina ställen en glimt av hur bra det hade kunnat bli. Men det når inte hela vägen fram, långt ifrån. Det fattas skiftningar i tempo, variation, vad som helst som gjort det lite mer spännande och levande.

Redan i den inledande Summer Smog, som för övrigt utlovar mer än vad som komma skall, tycks bandet fastna i ett spår som de sedan aldrig viker ifrån. I There Is No Substance Between skymtar en befrielse från monotonin, och den hade kanske kunnat vara albumets paradnummer om den inte växt ihop så med de andra låtarna.

Hela albumet igenom är det den där frustrerande känslan av att vänta på ett lyft där musiken växer och når en explosion, som aldrig riktigt kommer. Bristen på variation och tempobyten gör att låtarna går in i varandra, med resultatet att det hela mest känns som en enda lång gäspning.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA