x
Sofia Jannok: Orda - This Is My Land

Sofia Jannok
Orda - This Is My Land

Sofia Jannok: Orda - This Is My Land

GAFFA

Album / Gamlestans Grammofonbolag
Utgivning D. 2016.04.08
Recenserad av
Magnus Sjöberg

Sofia Jannok har blivit en ledstjärna. Genom sin karriär har hon mer och mer blivit en populärkulturell representant för samekulturen, och med det också en stolt försvarare för alla människors rättigheter. Helt följdriktigt är också hennes tredje album rotat i samernas villkor, med kontextuell utgångspunkt i bland annat gruvpolitik och det nyligen avslutade Girjasmålet, om samernas jakt- och fiskerätt, därifrån också ljudupptagningar blandas med låtarna.

Hela albumet drar åt mer moderna tongångar än tidigare. Istället för att vara stämningsfullt dovt har låtarna en grund i electronica, som visserligen gör Jannok mer lättillgänglig än tidigare, men många av melodierna känns vanligare, blekare och mindre märgfulla. Den traditionella jojken finns dock kvar där och berikar och befriar musiken när den känns väl tyglad, men den förmår aldrig släppa lös allt som borde finnas här, budskap och melodier till trots. Den intressanta och uppfriskande ansatsen blir aldrig mer än en ansats.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA