x
Tim Hecker: Love Streams

Tim Hecker
Love Streams

Tim Hecker: Love Streams

GAFFA

Album / 4AD
Utgivning D. 2016.04.08
Recenserad av
Andreas Fällman

Frågan är inte om Tim Hecker kommer förändra sitt sound mellan varje giv. De som följt kanadensarens musikaliska utveckling under åren vet att förändring är en självklarhet. Den återkommande frågan blir därför istället alltid hur han ändrar sitt sound. Om Love Streams, med bakgrund i näst senaste verket Virgins, kan man endast säga: med små försiktiga steg som låter mer omvälvande än vad de faktiskt är.

Mest framträdande är hur skiktad och greppbar dennes musik blivit bara sedan 2011 års Ravedeath, 1972 och att det finns något tilltalande lättillgängligt redan från första lyssningen av Love Streams. Samarbetet med Jóhann Jóhannsson, vilken ombads bidra med ett vokalt arrangemang, är inte bara tilltalande utan även den komponent som bär upp albumet från att bli en upprepning av tidigare verk. Genom Heckers fingrar blir den latinska litargin smått absurt omstrukturerad men likväl ett försiktigt steg till att hålla intresset vid liv för en slutprodukt som omisskännligen bara kan identifieras vara just Heckers.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA