x
Skepta: Skepta - Konnichiwa

Skepta
Skepta - Konnichiwa

Skepta - Konnichiwa

GAFFA

Album / Boy Better Know
Utgivning D. -0001.11.30
Recenserad av
Jonathan Sindihebura

Trots hans mer än decennium-långa karriär och ett namn inristat i Grime-scenens grundsten, är det här albumet förmodligen en hälsning och ett tillfälle för Skepta att presentera sig själv till många musiklyssnare. Britten är medveten om världens nya fascination över garage-musiken från London. Han pratar om det med en kär vän på telefon och låter oss lyssna på samtalet, men hur han hanterar trycket är exemplariskt.

Skepta simmar lika lugnt (“lyrics for lyrics, calm”), och ändå påminner han oss ständigt med sin prestation att vi måste anstränga oss för att hinna ikapp honom. Raderna är lika genomträngande som de alltid varit, tonfallet begär och förtjänar mer uppmärksamhet än någonsin. Vissa stycken hade blivit lättare att lyssna på utan den detaljerade aggressiviteten, som ibland är mer förstorad och tar mer sonisk plats än nödvändigt. Däremot är trovärdigheten bakom påstående (vissa kriminella, vissa hjärtliga) svårare att ifrågasätta nu när mannen bakom dem inte längre är en mystisk, tillbakadragen figur.

Raden "Dressed like I just come from P.E / You're dressed like you just come from church" beskriver mer än genrens estetik och hur den relaterar till hiphop, den pekar också på attityden som Skepta har gentemot sitt arbete. Det är en professionell sport, få kan utöva den, men arenan är full av åskådare.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA