x
Pheeyownah: zero9zero9

Pheeyownah
zero9zero9

Elektroniska melodier, poesi och en röst som låter som flera

GAFFA

EP / Labrador
Utgivning D. 2016.06.10
Recenserad av
Sandra Killgren

Hon är R&B-löftet från Stockholm. Men faktum är att långa atmosfäriska melodier tillsammans med en mjuk röst bidrar till att Pheeyownahs tredje EP låter mer elektronisk än R&B.

Det var viktigt att omslaget till Zero9zero9 skulle spegla Pheeyownahs musik. Låtarnas melodier skulle ta plats, skapas fritt och vara gränslösa. Och mycket riktigt. På spår som Stains slingrar sig sångerskans lena röst omkring och dröjer sig kvar. Det skapas spänning och när en sex sekunder lång tystnad uppstår skruvas mystiken upp ytterligare.

Elektroniska melodier, poesi och en röst som låter som flera bidrar till att samtliga spår låter som soundtrack till filmer om dimmiga och gåtfulla drömmar. Pheeyownahs EP klingar både filmiskt och välproducerat men samtidigt bjuds det inte på några vidare överraskningar. Låtarna flyter in i varandra och där den ena slutar tar den andra vid. Mystiken når aldrig sin kulmen utan fortlöper.

Precis som en faktisk film där handlingen behöver ställas på sin spets för att dramat inte ska bli för långdraget hade någon av låtarna på Zero9zero9 behövt stå ut från resterande spår för att undvika en utdragen känslan.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA