x
Red: Thomas Stålberg: Musikerminnen : Svenska Musikers Egna Berättelser

Red: Thomas Stålberg
Musikerminnen : Svenska Musikers Egna Berättelser

Antologi av och med svenska musiker

GAFFA

Bog / Eldscript Bokförlag
Utgivning D. 2015.09.01
Recenserad av
Emil Viksell

Hela den där svenska progg-grejen är mer eller mindre ett stort svart hål till kunskapslucka för mig. Dels är jag väl lite för ung, men den där tiden har heller aldrig verkat särskilt spännande. Mest bara hårig, flummig och kommunistisk.

Musikerminnen blir en grundlig ingång. En alldeles för grundlig både ingång och genomgång, som på gott och ont går långt utöver proggen. Historier direkt ur hästarnas munnar; musikerna har antingen själv skrivit texterna eller intervjuat en kollega och så har det skrivits ned därefter. En hårdare redigering och tematisering hade gjort läsningen bättre och lättare, men också avgränsat kulturhistorien på ett kanske icke önskvärt sätt. Och dessutom begränsat författarnas frihet – gudbevars!

Historierna är trots övermåttet av text och information – namn, referenser och platser svischar förbi i strid ström – både intressanta, roliga och många gånger absurda. Och det är musiken som står i centrum. Inte politiken.

Men det var en jäkla pärs att ta sig igenom detta kulturopus.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA