x
Laura Mvula: The Dreaming Room

Laura Mvula
The Dreaming Room

Glädjens musik med harmonier att döda för

GAFFA

Album / Sony
Utgivning D. 2016.06.17
Recenserad av
Daniel Horn

Själv beskriver hon sin musik som ”what joy sounds like”. Och ska man gå på hennes linje bär glädje i musikform på enorma harmonier, som ett The Beach Boys för samtiden, och experiment som skulle få Björk att snegla lite utanför sin comfort zone i ren desperation/inspiration.

Laura Mvulas uppföljare till den med all rätt hyllade debuten Sing To The Moon (2013) är en given fortsättning om än inte lika direkt. Det om något är en god inställning till musiken, att våga dra ned allt ett snäpp, att våga sticka ut genom att sakta ner. Men lite av den härligt speed-quirkiga charmen från den Birmingham-baserade artisten går per automatik förlorad. Måhända att att The Dreaming Room ger mer av ett bestående men i slutändan.

Den tydliga glasklirr-flörten med The Cures The Lovecats – hörs på avslutande Phenomenal Woman – får mig emellertid att fundera över vilket som blir Laura Mvulas nästa drag. Ett steg in i postpunken med wall of sound-estetik och poppen i första rummet vore lite för bra för att vara sant. Och samtidigt lätt att köpa rakt av.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA