x
Love Olzon: Där Floden Flyter Fram

Love Olzon
Där Floden Flyter Fram

Avtryck av en värld i brand

GAFFA

Album / Headstomp
Utgivning D. 2016.11.11
Recenserad av
Pontus Bark

Med tanke på Love Olzons förmåga att skriva och förmedla sånger kan det tyckas något märkligt att han inte fått större genomslag. Är det dags nu? Nu när Love blickat ut över en värld i brand och tagit intryck av denna.

Det gemensamma temat i texterna är flykt. Flykt från andra länder till ett Europa som stänger ute – men också en flykt från sig själv. Kanske sammanfattas detta allra bäst i fina, hjärtskärande O, Min Syster. Love sjunger i jag-form, försätter sig själv på flykt. Ett grepp som hade kunnat bli något pastisch-artat men som för det mesta fungerar väl, också beroende på Loves förmåga att sjunga så att det känns in i märgen. Tankarna går till Lou Reeds stämma. Lou (och Lous hund) som för övrigt nämns i vackra titelspåret Där Floden Flyter Fram. Textförfattandet gör också att tankarna går till Olle Ljungström.

Love kommer med största säkerhet även fortsättningsvis vara underskattad. Detta trots att även denna samling sånger är värdig en större publik. Kanske är just det Love Olzons öde.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA