x
Hollie Cook: Vessel Of Love

Hollie Cook
Vessel Of Love

Ett album att förvara nära hjärtat

GAFFA

Album / Merge
Utgivning D. 2018.01.26
Recenserad av
Johannes Ådén Bygdell

Den klassiska frågan, ni vet: Du får ta med dig endast en musikgenre till en öde ö, vilken väljer du? En fråga utan ett slutgiltigt svar, men jag lutar åt att jag nog svarar ”lovers rock” på det potentiellt livsavgörande spörsmålet. Den på 70-talet i södra London utvecklade hybriden mellan raffinerad reggae och smäktande soul har en ojämförlig förmåga att lugna ett sargat sinne. Jag kan inte tänka mig ett bättre sällskap än Louisa Mark och Carroll Thompson på den där ön.

På senare år har Hollie Cook, några London-postkoder längre västerut, börjat skriva sig in i lovers rock-kanon. På Vessel Of Love, hennes tredje regelrätta album, visar Cook (som för övrigt är dotter till Sex Pistols-batteristen Paul Cook) att det går att ta avstamp i och respektfullt använda sig av en genres fundament utan att för den delen hemfalla åt nostalgi. Både texter och melodier verkar vid en första anblick simpla men är i realiteten mångbottnade: ett oväntat ackordbyte här, en perspektivskiftande ordlek där. Och Angel Fire, vilket blåsriff. Det allena kan på repeat få ljuda över min ensamhets ö.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA