Menke: Till Havet

Menke
Till Havet

Tidlös och vacker musik till Karin Boyes poesi

GAFFA

EP / Cosmos
Utgivning D. 2018.05.25
Recenserad av
Magnus Sjöberg

Det var i höstas som den kom. Menkes debutsingel och lätt överrumplande tolkning av Karin Boyes Moln. Som toner av gryningsregn och stolthet, som en stillsam önskan och reflektion. Med en känsla av skörhet och styrka, med stråkar som ryggrad och med den lätt nordiska folktonen som framtoning. En oväntad pärla i det stormande mörkret då.

Menke fortsätter att tonsätta Boyes lyrik, och gör det fortsatt på ett väldigt skört, innerligt och kärleksfullt sätt. Ståkarna, det elektroniska, den svävande stämman, de vackra lågmälda melodierna. Menkes musik och uttryck är som Karin Boyes poesi på samma gång tidlös som samtida, på samma gång personlig som allmängiltig. Det är melodier man uppslukas av i dess stillhet, samtidigt som lyriken får en ny bärkraft och en annan infallsvinkel.

Det är musik att bli rofylld av, att bli upplyst och förtrollad av, att bli rörd av. Det är poesi och musik i syntes, i samklang, i symbios. En enhet, en helhet. En vilande skönhet uttryckt i musik och poesi. Vackert.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA