x
Holly Herndon: Proto

Holly Herndon
Proto

Högst mänsklig artificiell intelligens

GAFFA

Album / 4AD
Utgivning D. 2019.05.10
Recenserad av
Johan Jacobsson Franzén

Musik komponerad med hjälp av artificiell intelligens (AI) – en billig gimmick eller framtiden? För drygt tre år sedan slog sig vetenskapspersonerna på Sony Computer Science Laboratories samman med den franske singer-songwritern Benoît Carré och skapade de två första AI-låtarna någonsin – The Beatles-pastischen Daddy's Car och sista dansen-tryckaren Ballad of Mr Shadow. En imponerande datateknisk bedrift, utan tvekan.

Rent konstnärligt lämnade dock både Daddy's Car och ... Mr Shadow en hel del övrigt att önska. Tonsättaren, Stanford University-studenten och San Francisco-bon Holly Herndons tredje platta Proto innehåller även den mängder med AI-genererade toner, rytmer och ljud. Men eftersom Holly är en musiker/teknologie doktor av rang förmår hon att använda AI på ett hyperintressant, konceptuellt spännande och, tja, mänskligt sätt. Att ta del av körverken, technopulserna, avant-poppen och konkretpoesin som ryms på Proto är med andra ord som att få ett hörselfragment av framtiden.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA