x
Coldplay: Everyday Life

Coldplay
Everyday Life

Stora nog att experimentera

GAFFA

Album / Parlophone
Utgivning D. 2019.11.22
Recenserad av
Sara Karlsson

Efter fyra års tystnad på skivfronten kommer nu Coldplays dubbla, men inte långa, album Everyday Life. Man skulle kunna säga att det är bandets sätt att kommentera det samtida tillståndet för mänskligheten genom att rada upp ett antal snapshots från vitt skilda delar av världen. Gemensamt för bilderna från Damaskus, Lagos eller Philadelphia är oron över bristen på respekt för alla människors lika värde.

Också musikaliskt reser Chris Martin och vänner mellan helt olika destinationer och ger sig själva möjligheten att avvika från det förväntade Coldplaysoundet. Man får också känslan att inspelningen skett i olika miljöer. I albumets två delar Sunrise och Sunset samsas vitt skilda musikaliska uttryck, stråkar och balladpiano, akustisk gitarr och blåsarrangemang, barn-, gospel- och manskör. 

Sångerna samplar betydelsefulla inslag och texterna, med fyndiga rim och dubbeltydigheter, refererar gärna direkt eller indirekt till andra artister. Champion Of The World är tillägnad den för tidigt bortgångne Scott Hutchison (bland annat Frightened Rabbit) och släpptes på dennes födelsedag. Bakom den rörande Daddy kan man ana John Lennons Mother och i avslutande Everyday Life, som sammanfattar hela albumets tankar, REM:s Everybody Hurts. Utan att direkt åstadkomma något mästerverk låter Coldplay sin musikaliska kreativitet andas mångkultur och medmänsklighet.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA