x
Franska Trion: Är Det Konstigt?

Franska Trion
Är Det Konstigt?

Svärtan lägger sig som ett varmt täcke över det mänskliga och bräckliga

GAFFA

Album / Mattias Olli
Utgivning D. 2020.10.23
Recenserad av
Roya Sarvestani

Mellan lugn och kaos rasar Franska Trion i en storm av drabbningar. Att värja sig är svårt, att följa med har aldrig känts så enkelt. Det finns något som är så direkt och berörande med Franska Trion. Det sitter i väggarna, mellan raderna och i språket där smutsen, kärleken och svärtan omfamnas av ett otämjt hav av poetiskt dunkel. När Franska Trion med Matti Ollikainen i spetsen släpper sitt elfte album Är Det Konstigt? finns det inget som tyder på att de stannat av.

Pulserande och levande skildrar de livets uppgångar och fall och låter murarna rasa mellan jazziga tongångar, visa och mänsklig närhet. “Till och med ditt mörker lyser för mig nu”, sjunger Matti Ollikainen i Du Och Jag Och Ditt Mörker som är ett av de inledande spåren på albumet. Pianots toner dansar vilt och den intensitet som nästintill blivit ett kännetecken för Franska Trion finns där från första stund. Ollikainen sliter ut hjärtat och tar lyssnaren genom ögonblick ur ett liv, en relation mellan två människor där sinnet och tiden är ett vackert förfall där det som är trasigt är det som håller samman. I låten Sommarstugan liknas livet vid en tom sommarstuga, ett väntrum där hoppet vilar på en medicin. 

Trots att Franska Trion orienterar sig mellan tomhet, kärlek, död och vilsenhet landar det i en strimma ljus. Avslutande Låt Mig Hinna skildrar ett sista farväl, en resa mot öppna hav och stunden innan blicken släcks. Och trots att svärtan lägger sig som ett varmt täcke över det mänskliga och bräckliga är det en värme som kvarstår när sista tonen har tystnat. Franska Trions storhet vilar i både orden och melodierna, där det är svårt att urskilja vad som förblir skiljeväggen mellan det svåra och det vackra.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA