x
Vreid: Wild North West

Vreid
Wild North West

Vrede i väst växer till vinnande koncept

GAFFA

Album / Season Of Mist
Utgivning D. 2021.04.30
Recenserad av
Amelie Schenström

Att skapa ett nytt musikalbum och samtidigt göra musikvideor, inte till två eller tre utan till samtliga åtta låtar och dessutom låta dessa videor tillsammans utgöra en timmes spelfilm, visst låter det som en rätt unik och ganska galen idé. Men har norsk extreme metal i allmänhet och Sogndalsbandet Vreid i synnerhet aldrig visat någon räddhågsenhet när det gäller att pröva nya vägar.

Jag känner visst motstånd först, titeln Wild North West som en Vilda Västern-parafras känns varken nytt eller fräscht. Vad som åsyftas är väl dock den karga och vilda naturen i Vreids nordvästra hörn av Europa, vilken bandet återkommande besjungit med kärlek. Återkommande ämne är även motståndskampen under andra världskriget. Varje kapitel, som också är varje spårs video, inleds med ett tänkvärt citat av storheter som Aristoteles, Shakespeare eller Nietzsche. Det är musiken som är under lupp här men det går inte att bortse från helheten med film och berättelse.

Trots tematiken är den musikaliska variationen stor. Utöver black metal-rötterna hörs bland annat inspiration av 70-talsrock som Pink Floyd och 80-talsmetal, exempelvis Alice Cooper som också citeras i filmen. Temana vecklas ut låt för låt och knyts samman i de avslutande spåren. De bildar en klassisk resa från hemmet ut i världen där äventyr väntar, inte alltid så trevliga för ”hjälten”, och avslutande hemkomst. I norskt sammanhang förs tanken både till Ibsens Peer Gynt och folksagorna om Askeladden. Här dock en hemkomst med hjälten i kista och liemannen i följet, mer i enlighet med genrens estetik.

Albumet är excellent genomarbetat, musikaliskt är bandet som alltid på topp och helheten blir storslagen på många plan. Det händer inte ofta men utan att tveka ger jag högsta betyg till Vreid och albumet Wild North West.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA