x
Maher Cissoko: Cissoko Heritage

Maher Cissoko
Cissoko Heritage

En förädling av afrikansk musiktradition

GAFFA

Album / Ajabu!
Utgivning D. 2021.09.03
Recenserad av
Magnus Sjöberg

Med starka band till både traditionell musik och till traditionella instrument kan det vara svårt att bryta sig loss från arvet. Maher Cissoko tillhör en stor koraspelande släkt, och som titeln antyder är det de afrikanska rötterna och arvet som utgör fonden för albumet, men också en utvidgning av det. Den senegalesiska musik- och griottraditionen är ständigt närvarande, precis som koran. De släpper aldrig varandras händer, och det förväntar man sig aldrig som lyssnare heller. Men det finns stunder när musiken lösgör sig från de strama tyglarna och svävar iväg, som i en saga; när världen är så vacker den kan vara och allt är möjligt.

Cissoko breddar både sound och melodi, hittar de gemensamma punkterna i den senegalesiska traditionen och mer västerländskt influerad musik utan att göra avkall på något. Det är ofta gjort med subtilitet; en djupare ljudbild, en icke-traditionell tonföljd, en rytmisk monotoni som går att överföra till båda källor. Ibland tycks det som att respekten för traditionen tar överhanden, men det finns tillfällen när allt faller på plats och de starka banden lossar, ja, nästan bryts; fascinerande nog utan att tappa respekten för den, utan snarare stärka den.

På ett sätt kan man lyssna till Cissoko Heritage som ett kontemplativt stycke koraspel med flörtar till både reggae och afrobeat. På ett annat sätt kan man lyssna till den som en hyllning och en förädling av en afrikansk musiktradition. På det senare sättet blir allt så mycket mer märgfullt.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA