x
The Mommyheads: Delicate Friction

The Mommyheads
Delicate Friction

The Mommyheads: Delicate Friction

GAFFA

Album / Dead Frog Records
Utgivning D. 2011.03.18
Recenserad av
Emanuel Videla

The Mommyheads, kvarlevor och ekon från tiden när den obestämbara "genren" alternativrock fortfarande benämndes som collegerock. Det finns ett släktskap till tidiga R.E.M. med en torr och tillbakahållen uppdatering av postpunken. The Mommyheads har tagit den grunden och hackat upp den. De har ett friare förhållande till sin musikaliska tradition, med sirliga och snärtande gitarrslingor som ibland sprätter till i en snygg popstänkare. Tyvärr drabbas de också, lite överraskande, av en viss oklädsam slätstrukenhet.

Att det förhåller sig så är synd. Det blir helt enkelt svårare att nå in till kärnan när en ganska tröttsam produktion ligger som ett filter över allting. För trots allt kan man förnimma musikaliska kvaliteter och idéer, men det når inte fram till lyssnaren annat än vid några tillfällen. I slutänden kommer bandet själva tyvärr att förlora på detta.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA