x
Julianna Barwick: The Magic Place

Julianna Barwick
The Magic Place

Julianna Barwick: The Magic Place

GAFFA

Album / Asthmatic Kitty
Utgivning D. 2011.02.22
Recenserad av
Andreas Fällman

Hade det inte varit för Barwicks självsläppta debut Sanguine skulle The magic place blivit en motvindsprestation jag alltför rutinmässigt avfärdat som "kväljande romantisk", eller än värre, som "en illa förklädd Enya-pastisch". Med debuten i åtanke är det därför lättare att se själva utgångspunkten för Barwicks skapelseprocess och de små egenheterna i hennes ändlösa röstloopningar. Som nytillkommen lyssnare kan The magic place ge upphov till eufori; som cynisk recensent skiftar åsikten mellan det "kväljande" till extatiska utbrott.

Märkligt nog är det i låtar som Vow och Prizewinning, båda understödda med fler instrument än bara Barwicks röst, som de extatiska utbrotten infinner sig. Den neosakrala ljudbilden, med dess otaliga röstpålägg som oftast mynnar ut i mäktiga körer av olika stämmor, blir lite tjatig. Vacker så det förslår men likväl tjatig; den ambienta musikens eviga förbannelse. Hade tonvikten lagts mer på de skeva, höga tonerna, som stryker de förutsägbara melodierna mothårs, skulle The magic place verkligen blivit magisk.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA