x
Low: C'mon

Low
C'mon

Low: C'mon

GAFFA

Album / Sub Pop
Utgivning D. 2011.04.11
Recenserad av
Johannes Ådén Bygdell

Av alla slowcoreband skulle Low alltid vara det mest extrema: de spelade långsamt, de spelade minimalistiskt, de spelade tyst. Att lyssna på Low var således ett aktivt val eftersom de aldrig oombedda trängde sin i ens privata musiksfär. Som framträdande band inom slowcoregenren var Low den perfekta antitesen mot all den hjärndöda grunge som första halvan av 90-talet genererade. Det bör poängteras att Low aldrig har varit eller på något sätt är mesiga i en tweepoppig bemärkelse; kanske är det så att all den aggression som finns inom grungen finns närvarande även i Lows musik, men istället kanaliseras genom utdragna, nästan sövande minimalistiska arrangemang.

C'mon spelades in i samma kyrka som 2002 års Trust och bär på många sätt drag av spirituella hymner. På så sätt kan C'mon sägas vara ett konceptalbum, där produktionsförhållanden visar åt vilket håll skivan ska gå. På tidigare släpp har Low ökat tempot på åtminstone någon låt, men C'mon är en skiva som genomgående är svår att stampa takten till och får därför sägas vara långsam på ett nästan besvärligt sätt.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA