x
Säkert!: Säkert! På Engelska

Säkert!
Säkert! På Engelska

Säkert!: Säkert! På Engelska

GAFFA

Album / Razzia
Utgivning D. 2011.08.31
Recenserad av
Emil Johansson

Annika Norlin har en fantastisk förmåga att på ett par korta popminuter måla upp den ena vardagsbetraktelsen efter den andra. Detta bevisar hon bäst genom de två svensksjungande Säkert!-skivorna, de engelska skivorna med Annikas Hello Saferide berör mig inte alls på samma sätt. Kanske är det otacksamt att dra paralleller mellan två separata karriärer, men det kan inte hjälpas när Annika nu släpper en skiva som är något av en fusion av hennes tudelade artistskap. Titeln sammanfattar upplägget, de flesta av skivans spår kommer från fjolårets Facit, med texter nu översatta till engelska.

När jag först fick höra nyheten om den här releasen briserade något inom mig. Den här skivan gjordes inte för mig och dig. Säkert! är numera inte längre en svensk angelägenhet och för det sörjer jag. Inte för att jag missunnar någon att ta del av Säkert!, utan för att det är så uppenbart att en stor del av texternas lyster och öppenhjärtighet gått förlorad i den nya språkdräkten. Orden biter inte längre som de en gång gjorde, istället är det bara en samling finstämda poplåtar.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA