x
Lunatic Soul: Impressions

Lunatic Soul
Impressions

Lunatic Soul: Impressions

GAFFA

Album / Kscope
Utgivning D. 2011.10.17
Recenserad av
Johannes Ådén Bygdell

Vi talar ofta slentrianmässigt om höstmusik, som om det finns vissa konstanta kvaliteter som enkom hör hösten till. Det är deppigt, mörkt och lite melankoliskt och ackompanjerar löven, boken, doftljusen, teet och vilka andra klyschor ni vill. Men, gör vi inte musiken en otjänst när vi tänker så här? Som om det är vädret – inte den livsnödvändiga musiken – som styr vårt humör. Som om tonerna, basgångarna, texterna och, i förlängning, böckerna och filmerna vi älskar att konsumera bara spelar en sekundär roll när hösten – eller kanske snarare dess idé – har infiltrerat våra hjärnor.

Om vi trots allt ska vara populistiska och prata om höstmusik (deppigt, mörkt och lite melankoliskt) måste polska Lunatic Soul sägas vara formade efter något slags ruskvädersideal. Impressions, tredje fullängdaren, är näst intill helt instrumental och vill täcka in ett brett spektrum. Inledningsspåret kan nästan klassificeras som night bus – för övrigt årets viktigaste genre – men sedan tar Dudas misantropiska sida över vilket tyvärr resulterar i kalasdålig stålsträngad "progressiv" rock. Undvik.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA