x
Nutid: Cityflowers

Nutid
Cityflowers

Nutid: Cityflowers

GAFFA

Album / toomanynotes
Utgivning D. 2012.05.30
Recenserad av
Jack Hildén

Att ge låtarna tydliga och konkreta titlar är förmodligen det smartaste draget på Cityflowers. Musik utan text kan av förklarliga skäl bli svåra att sätta i ett sammanhang, men Mona & jag gör det enklare att framkalla bilder. Plötsligt lyssnar jag inte längre bara på myspop utan på de melankoliska tonerna som är sprungna ur ett avsked.

I och för sig duger Nutids andra skiva gott som myspop också, om man så vill. Man tänker lite på The Radio Dept. fast utan wall of soundet. Mer avskalat men inte hopträngt. Likheterna ligger snarare i att Åsa Jacobsson tillsammans med Alf Håkan Håkansson vänder blicken mot storstaden. Inte den vibrerande staden full av nöjen, utan den man vandrar genom med händerna nerstuckna i fickorna en regnig septemberkväll. Det är, precis som jag själv föreställer mig Mona & jag, efter ett skeende, inte innan eller nutid. Ibland gör det lite ont i hjärtat och fint är det hela tiden. 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA