x
The Embassy: Sweet Sensation

The Embassy
Sweet Sensation

The Embassy: Sweet Sensation

GAFFA

Album / Kning Disk
Utgivning D. 2013.01.29
Recenserad av
Daniel Horn

Med bokprojektet Pophögern skulle tankesmedjan Timbro ge plats för artister som sympatiserade med borgerliga idéer. The Embassy tillfrågades att medverka men besvarade med ett "det kan ni glömma". Timbro hade, som så många andra, helt missuppfattat Fredrik Lindsons och Torbjörn Håkanssons politiska hållning. Personerna bakom The Embassy har under åren lekt med estetik långt ifrån den rådande rocknormen och anammade till en början miljöer som kan förknippas med högborgerlighet och ett liv i överflöd. Men allt är inte alltid vad det ter sig vara.

I The Embassy tänker man gärna ett steg längre. Att föra ut ett politiskt budskap behöver inte innebära en holmgång i slagord. "Väluppfostrade" artister som Paul Heaton må sitta med lika mycket ilska över det rådande världsläget som Zack de La Rocha, men där den sistnämnde skriker "Wake up!" knyter Paul Heaton näven med frasen "If we crawl at two, we could crawl at twenty-two" tillsammans med de vänaste av melodier. Något som The Embassy har tagit fasta på och med denna tredje fullängdsgiv fullföljer. På I-D heter det "Rather die on your feet, than live on your knees". Ilska, irritation, ibland indignation täpps igen och omsluts av perfekt avvägd popmusik.

Vad som tidigare ansågs provocerande har numera blivit en norm. The Embassys norm. Och monstret som vaknade till liv i början av 2000-talet, i och med Futile Crimes, går med Sweet Sensation in i en något omformad gestalt. En varelse som glöder av idéer, brinner för dansgolvet och som hellre tar till eftertanke än blottlägger sitt aggressiva jag.  


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA