x
Daughter: If You Leave

Daughter
If You Leave

Daughter: If You Leave

GAFFA

Album / 4AD
Utgivning D. 2013.03.30
Recenserad av
Jonathan Bengtsson

Det är inget sammanträffande att Daughter står på 4AD, samma skivbolagsetikett som Bon Iver.

Den London-baserade folk-trion har en mängd beröringspunkter med det karga, hopplösa landskap som Justin Vernon vid vargtimmen skissade upp, då han för sex år sedan med sömnlösa ögon och perforerat hjärta skrev sig in i musikhistorien.

Tematiken på Daughters debut är även den, likt Vernons, av evig sort. Under de så ensliga gitarrerna, de stegrande trummorna och Elena Tonras stämma – som befinner sig någonstans i skarven mellan Hope Sandoval och Anna Ternheim – vilar ett bräckligt fundament av hjärtesorg och förspilld tid.

Men där For Emma, Forever Ago höll sin lågmäldhet hårdare än Hunter S Thompson höll sin alkohol, där biter sig Daughter fast i en känsla – och följer denna in i ett närmast post-rockigt landskap.

Den största bedriften med If You Leave är egentligen inte hur konsekvent verket känns. Det är inte heller hur skivan förmår kapsla in all irrationalitet och sorg som en ung vuxen inuti sig själv försöker domptera.

Den största bedriften med If You Leave är att den ändå omfamnar precis alla. Att den är högst mänsklig.  


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA