x
Bastille: Bad Blood

Bastille
Bad Blood

Bastille: Bad Blood

GAFFA

Album / Virgin
Utgivning D. 2013.05.27
Recenserad av
Camila Astorga Díaz

Många har försökt, men få har lyckats. Att som musiker hitta sitt sound är en snårig stig att vandra. Med full förståelse för att det i låtskapandet måste tillåtas en konstnärlig frihet så kan den friheten någonstans faktiskt slå i taket.

Kryddat med pompösa körer och storslagna texter är Bad Blood svårt att hantera. Vid en första anblick verkar det trallvänligt, mycket på grund av de välartikulerade refrängerna och falsettstämmorna som ramar in ljudbilden.

Men priset som betalas när låtarna tyngs av skrålande melodier, manskörer och elektroniska effekter är att lyssnaren lämnas därhän. Monotonin gör entré och det blir allt svårare att särskilja låtarna från varandra.

Under 13 spår, med texter som totalhavererar dränkta i körer och förutsägbara långa, utdragna toner, singlar intrycket av Bad Blood i en nedåtspiral.

 

 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA