x
Centimeter: 70

Centimeter
70

Centimeter: 70

GAFFA

Album / Radon Music
Utgivning D. 2013.06.19
Recenserad av
Mathilda Dahlgren

Bandet Centimeter genomsyras av socialpsykologi. Nya albumets titel 70 syftar på det avstånd vi nordbor vanligtvis önskar att hålla då vi ska konversera med en medmänniska. Det är lätt att föra paralleller till den så tragiskt avlidne Gustav Kjellvanders band Fine Arts Showcase, som också tog upp människans sociala spel på olika sätt. Speciellt nu när bandet valt engelska som artistspråk framför svenskan och man direkt hör de drömskt pulserande trummorna, som får emotionerna att frigöra sig från invanda begränsningar.

Det är inte bara texterna som är engelska utan den musikaliska helheten känns synnerligen brittisk. Melodierna har även en liknande sårbarhet som svenska Broder Daniel, men med något tjockare hud och utan risk för att förlora sig in i känslornas stormar. De får gärna komma närmare än 70 cm. Korta stunder känns det dock som om bandet inte riktigt orkar hålla fokus, vissa låtar ligger farligt nära radioskval men när tålamodet upprätthålls är det lockande att låta emotionerna släppa sin infrusenhet och sväva omkring i den varma luften.

 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA