x
Laurel Halo: Chance Of Rain

Laurel Halo
Chance Of Rain

Laurel Halo: Chance Of Rain

GAFFA

Album / Hyperdub
Utgivning D. 2013.10.28
Recenserad av
Fredrik Franzén

Enligt egen utsago vill Laurel Halo med Chance Of Rain utforska gränslandet mellan ambient och rytmbaserad musik. Hon vill alltså inte blanda dem samman, utan snarare fixera brytpunkten mellan tillstånd och rörelse – det där superkorta ögonblicket när hjärnan sänt ut en impuls men handen ännu inte börjat röra sig.

Det är i praktiken omöjligt, men verkar ändå ha tjänat Halo väl som inspirationskälla. Chance Of Rain är nämligen ett intressant album. Det är definitivt mer rytmiskt än ambient, men rytmerna rör sig med lätt kraft genom cykliska, lätt jazziga och cerebralt dekonstruerade rörelsemönster. Tänk på vad Squarepusher gjort med drum'n'bass, Autechre med hiphop eller Actress med microhouse, föreställ dig sedan att någon gör detsamma med spröd dubstep, och du får en rätt bra bild av hur Chance Of Rain låter. Bas-musik för teoretiker, skulle man alltså också kunna säga.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA