x
Abdulla Rashim: Unanimity

Abdulla Rashim
Unanimity

Abdulla Rashim: Unanimity

GAFFA

Album / Northern Electronics
Utgivning D. 2014.05.05
Recenserad av
Fredrik Franzén

Vill man vara obstinat kan man dela in alla tiders musik från alla världens hörn i två kategorier. 1: musik som vill uttrycka en viss tanke eller känsla. 2: musik som vill att du själv tänker och känner efter. Till den tidigare kategorin hör exempelvis pop, rock och soul – genrer där fokus ligger på ton-sekvenser, melodi och kronologiskt berättande. Jag var kär, jag är arg, jag kommer att bli ensam, och så vidare. Till den senare kategorin hör bland annat ambient, dub och techno – genrer där fokus ligger på klangfärg, rytm och atmosfär. Här finns sällan svar. Mest frågor och luckor det är upp till dig som lyssnare att fylla i. Annorlunda uttryckt: det finns musik som kräver ett mottagligt sinne och det finns musik som kräver ett aktivt sinne. 

Den hemlighetsfulle svensken Abdulla Rashim gör monoton och minimal ambient och techno som befinner sig så långt till höger på denna skala som det bara går. Hans ljudvärld är mörk och obehagligt vacker, och du kommer att få kämpa dig fram varje millimeter.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA