x
Bolywool: Já

Bolywool

Bolywool: Já

GAFFA

Album / Novoton
Utgivning D. 2014.04.22
Recenserad av
Jonathan Bengtsson

För varje dag vi vaknar upp är vi en lite, lite annorlunda version av oss själva. Tiden formar liksom obönhörligen om de atomer som gjuter våra kroppar samman. Sakta, sakta. Svenska Bolywool har i olika frekvenser och skepnader existerat sedan 1998. Och även om det under stora delar av 00-talet säkerligen ansågs fräscht med reverbmättad sandbankspop i limbot mellan Sigur Rós, Spacemen 3 och Creation Records, så tampas samma vida genre idag med vissa uppenbara identitetsproblem.

Den främsta anledningen till varför Bolywool 2014 framstår som ointressanta ligger i en närmast matematisk logik. De anammar ovanstående genre och alla dess blekare manér – på ett troget, ortodoxt och tryggt vis. Utan att riktigt revoltera mot fastslagna principer. De är aldrig dåliga, men faller handlöst ned i ett irrelevansens tunga, mättade vakuum, mellan två enorma parentestecken. Det bärande intrycket att ta med sig från är att vi gick in och ur den utan att förändras över huvud taget.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA