No Coda: The Entire Cast

No Coda
The Entire Cast

No Coda: The Entire Cast

GAFFA

CD / Nomethod
Utgivning D. 2014.05.20
Recenserad av
Jonathan Bengtsson

"Alla var unika på samma sätt. I alla tider och överallt."

Orden är Lena Anderssons, citatet ur boken Egenmäktigt Förfarande. Ett par meningar inte alls och samtidigt direkt kopplade till vad Gävleborgs No Coda har lyckats frammana via sin första komprimerade utandning till debut. Andersson talar om Kärleken, om känslostormarna, om uppbrotten, om att hela denna helvetesdans följer samma slags, och ändå sitt helt egna, mönster hos alla relationer. Nu, då och imorgon. Undertecknad talar om strängbaserad rock från Sandviken. För även här, i det specialfall som är The Entire Cast, möts vi nämligen av en sådan paradox. Vi möts av någonting som är likadant, men ändå drastiskt skiljt från precis allt annat.  

Det vilar en odiskutabel storhet i att idag sammanfoga ett album byggt på något så konventionellt som stickande, rivande gitarrer, och lyckas få det att framstå som alldeles autonomt. Det vilar en storhet i detta sinnrika bedrägeri och just den storheten har No Coda navigerat rakt in i. Influenserna som friktionsfritt löper längs med varandra – nutida eterisk pop, ångesten i Arcade Fires Suburbs, distortionsdränkt altrock a la 90-tal, ett ekonomiskt Fugaziskt ursinne – är alla enkelt identifierbara både var för sig och tillsammans. Men un plus un behöver som bekant inte alltid bli två i musikens värld.

Och när The Entire Cast i sitt slutskede mister all sans och sätter kurs mot en massiv, vacker bergsvägg för att explodera in och ur samtiden någon gång vid Blake, Willingly, har skivan klöst sig långt in i din motorik. För inte kan väl ett par intensitetsdalar vara något så när väsentliga, inte orkar ett par halvbleka passager stjäla till sig någon signifikant betydelse, när No Coda vid sina stunder får träden att huka sig en vindstilla dag. Asfalten att ur ingenting fatta eld.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA