x
Jan Gradvall: Nyponbuskar, Nyponbuskar, Hela Vägen Nyponbuskar

Jan Gradvall
Nyponbuskar, Nyponbuskar, Hela Vägen Nyponbuskar

Jan Gradvall: Nyponbuskar, Nyponbuskar, Hela Vägen Nyponbuskar

GAFFA

Bog / Albert Bonniers Förlag
Utgivning D. 2014.04.22
Recenserad av
Emil Viksell

Jan Gradvall är något av en institution inom svensk musikjournalistik. Han intog en tiondeplacering på Nöjesguidens lista över de 100 mäktigaste inom den svenska musikbranschen förra året. En journalistisk maktposition som bara några få – om ens någon – kommer i närheten av.

Boken samlar texter han skrivit efter 1994. Det är en salig blandning och väldigt givande läsning, på dryga 600 sidor (!). Han gör allt för att bryta ned de där "gränserna" som finns mellan fin- och fulkultur. Och han bekämpar ivrigt begrepp såsom autenticitet, och de stolpiga föreställningar som kommer med sådana begrepp. En utveckling som verkligen behövdes – och behövs – inom både musik- och kulturkritiken. Han är i sitt esse när han skriver reportage eller krönikor, ja, sådana texter som ingår i boken. Som recensent, nu oftast i DI Weekend, är dock hans tvångsmässiga försvar för sådant som är aktuellt och populärt nästintill sorgligt. All populär musik är kulturantropologiskt intressant, men allt är verkligen inte av kvalitet.

Beteendet går tyvärr igen också i bokens texter. Han betraktar konsekvent och utan urskiljning popmusiken och populärkulturen genom det där rastret som är hans pojkrum. En storögd och okritisk hållning där nagelfaring ibland istället torde varit på sin plats. Han bottnar liksom aldrig, utan lyser starkare som en medskapare av populärkulturen – i all dess romantiska skimmer – än en uttolkare och granskare. Samtidigt som det är hans styrka blir det hans fall – eller, ja, han snubblar där i alla fall. Men trots det är det för det mesta fenomenal läsning för alla som egentligen aldrig lämnat det där pojk- eller flickrummet tapetserat med popkulturens idolplanscher. 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA