x
Tyred Eyes: Elevator

Tyred Eyes
Elevator

Tyred Eyes: Elevator

GAFFA

Album / Gaphals
Utgivning D. 2014.09.15
Recenserad av
Tomas Lundström

På Tyred Eyes andra fullängdare, Göteborgskvartetens första livstecken i skivformat sedan fjolårets Ghost EP, är det ett äldre band vi får höra. Logiskt sett eftersom det har gått ett år, men även musikaliskt. Den tämligen raka, stundtals trallvänliga punkrocken finns måhända kvar i soundet, men bandets uttryck har vuxit sedan sist.

Elevator finns beröringspunkter med samtida akter som This Is Head och indierocksgiganter som Sonic Youth. Det hörs att det är ett band som börjar odla sin egen identitet, men än så länge har man inte vuxit klart.

Under inspelningen drabbades bandet dessutom av att en nära vän till gruppen gick bort, vilket uppges ha påverkat inspelningen. Möjligen är det den händelsen som har orsakat det något splittrade soundet, möjligen är det helt enkelt så att bandet ännu inte har funnit sig till rätta i sin delvis nya kostym.

Men Elevator känns mer som ett steg på vägen mot någonting än en färdig platta.

 


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA