x
Usnea: Random Cosmic Violence

Usnea
Random Cosmic Violence

Usnea: Random Cosmic Violence

GAFFA

Album / Relapse
Utgivning D. 2014.11.10
Recenserad av
Tomasz Swiesciak

På ett sätt är den våldsamma urkraften i Usneas musik förlösande. För oss som kan hålla de mörkaste tankarna i schack utan att låta dessa manifesteras i yttre våldsverkan blir Random Cosmic Violence en kreativ tillflykt och ett utlopp för våra känslor. För de mer primitiva individerna vore det föga förvånande om bandets Relapse-debut fungerade som en katalysator för ytterligare våldshandlingar.

Syftet med Usnea må vara mångtydigt och högst oklart. Att musiken är en direkt återspegling av människans ondskefulla natur känns desto mer troligt. Merparten av albumets speltid ligger på skiljelinjen mellan amerikansk doom av det modernare snittet och nihilistisk sludge, mellan avgrundsdjup sengångardrone och blinkningar åt black metal.

Halvvägs in i titelspåret väljer Usnea däremot att göra processen kort med lyssnaren och reder ut eventuella begreppsförvirringar med rak och koncis döds. Det är lika brutalt spontant som våldsamt bra.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA