x
Daniel Herskedal: Slow Eastbound Train

Daniel Herskedal
Slow Eastbound Train

Daniel Herskedal: Slow Eastbound Train

GAFFA

Album / Edition
Utgivning D. 2015.04.27
Recenserad av
Magnus Sjöberg

Ibland får man en omtumlande känsla av vilsenhet när man lyssnar till ett album första gången. En känsla av att inte veta hur man ska tolka det man lyssnar till. Lite av den känslan infinner sig på norske Daniel Herskedals Slow Eastbound Train. Lite av den känslan som kommer när en tubaspelare gör en östlig musikalisk resa i kammarjazzform tillsammans med ett piano, slagverk och en kammarorkester.

Grunden i allt ligger hos piano och blåsinstrument, vilket ofta gör att musiken förstärker jazz- och folkinslagen och är lätt att härleda och identifiera. Men lika ofta stramas hela uttrycket upp och får det kammarmusikaliska uttrycket som gör att man tappar en del av referenspunkterna. Det är mycket elegant och mycket vackert. Ett par av melodierna försöker kanske lite för mycket och blir toner som går vilse i polyrytmik och överbelastning. Men för det mesta är det en stram och nobel musikalisk resa med både mål och medel som är oväntade och sköna.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA