x
Pins: Wild Nights

Pins
Wild Nights

Pins: Wild Nights

GAFFA

Album / Bella Union
Utgivning D. 2015.06.05
Recenserad av
Daniel Horn

Det finns lika många åsikter om vad som är bra musik som det finns toner. Något de allra flesta ställer sig bakom är dock det faktum att musik måste få oss att känna något; glädje, sorg, ilska. Musik som lämnar oss likgiltiga ter sig ganska ointressant.

Det finns ingen genre där det stämmer in bättre än på just punken. Grundstenarna inom punken är jakten efter specifika känslor, man ska beröra till den grad att folk känner en gemenskap, en vilja och lust att förändra. Och utan känslor blir punken mest, ja skrammel.

På Pins nya album tappar man tyvärr känslan allt för ofta. Det som gjorde debutskivan så intressant var den, till synes, outtömliga energin som flödade från första till sista låt. Visst finns det fortfarande spår av den energin, inte minst på Young Girls och If Only. Tyvärr är transportsträckan mellan de låtar som berör för ansenlig och därför lämnas man ganska tom när sista tonerna på Wild Nights klingar ut.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA