Gode grunner til å plassere penger i finansmarkedet

Uansett alder eller yrkesbakgrunn så kan det være lurt å tenke på sparing i aksjer eller i aksjefond.

Dette er en solid sparemåte for deg som fortsatt vil kunne nyte alderdommen, samt sikre deg den beste avkastningen over tid. Historiebøkene har gjentatte ganger vist at det er aksjemarkedet som leverer den beste avkastningen. Noe av kjernen ved dette er hvordan selv små beløp som blir satt inn på en månedlig basis kan bli til større summer over lengre tid. Derfor er tiden din beste venn når det gjelder å spare slik som i GME aksjer eller lignende. Om du setter av et mindre beløp hver måned gjennom et helt liv, kan det ha vokst til store summer innen du blir pensjonist.

En balansert portefølje er nøkkel nummer to
I tillegg til behovet for sparing over tid, så er det også viktig å fokusere på diversifisering av din portefølje. Diversifisering betyr at du sprer risikoen ved å investere i flere ulike aksjer eller typer verdipapirer. For noen så vil det gi mest mening å spare penger ved å plassere en del av disponibel formue i aksjer og den andre delen i fast eiendom, obligasjoner eller høyrentefond.

Tanken bak diversifisering er enkel. Jo flere investeringsobjekt, desto mindre er sjansen for at et børskrakk eller andre former for tap vil utligne hele din formue. Dette er særlig viktig for deg som vil investere i aksjer. Her kan det lønne seg å ha flere porteføljer, basert på ulike industrier eller markedssektorer. Hvis olje og gass er et område du har troen på, så kan det lønne seg å velge 5 aksjer fra denne sektoren. Tilsvarende kan du gjøre det samme med andre deler av økonomien du har tro på.

Meme-aksjer kan være verdt å sjekke ut
De siste årene har det blitt mer og mer fokus på særlige enkeltaksjer som gjør det svært godt på kort tid. Kanskje mest kjent av disse såkalte «meme-aksjene» er den amerikanske spillkjeden Gamestop som i februar 2021 opplevde en voldsom prisoppgang etter at småinvestorer strømmet til aksjen. Meme-aksjer er gjerne aksjer som blir ansett som undervurderte og underprisede. Det vil si at deres reelle verdi gjerne er langt høyere enn aksjekursen skulle tilsi.

Dette var tanken bak Gamestop og den rekordhøye aksjekursen som ble oppnådd på få dager etter at tusenvis av aksjonærer flokket til aksjen. Tilsvarende finnes det en rekke andre meme-aksjer som også er blitt mye omtalt. Et eksempel på dette er den amerikanske kino- og underholdsningskjeden AMC som ofte har blitt referert til som «nye Gamestop».

Oppsummering
Som vi har dekket i denne artikkelen, så finnes det flere gode grunner til å interessere seg for aksjemarkedene og finans. Enten du er en småsparer som ønsker å sette av et månedlig beløp til side for pensjon eller drømmereisen, så er det lurt å fokusere på viktigheten av diversifisering og risikostyring. Bakgrunnen for dette er at det er viktig å tilpasse investeringsstrategien til dine fremtidsplaner og livsfase. Jo yngre du er, desto mer risiko har du råd til å ta.

ANNONCE