GAFFAS COOKIE- OCH INTEGRITETSPOLICY

När du besöker GAFFA.se samlar GAFFA in information om alla dina besök på hemsidan. GAFFA använder informationen för att förbättra din användarupplevelse, värdera hur du använder enskilda element på GAFFA.se och för att förbättra vår marknadsföring av erbjudanden från GAFFA. Här kan du läsa detaljerat om vilken information vi samlar in, hur vi behandlar uppgifterna, vad vi använder dem till, vem som har tillgång till upplysningarna och hur du kontaktar GAFFA angående cookies och integritetspolicy.

Insamlingen av uppgifter på GAFFA.se sker inom ramen för gällande lagstiftning. Om personliga upplysningar som inte är tillgängliga offentligt behandlas via GAFFA.se, kommer behandlingen ske i överensstämmelse med personuppgiftslagen.

GAFFA registrerar automatiskt de tidpunkter du loggar in och ut, IP-adresser samt din navigering mellan olika sidor och tjänster i GAFFA-universumet. Denna information kopplas ej samman med ditt namn och din e-postadress.

I detta sammanhang använder GAFFA olika analysverktyg,, såsom Google Analytics och Relevant, vilket underlättar för GAFFA att samla in statistik om hur GAFFA.se används.

GAFFA.se samlar in upplysningar om användare och deras besök på två sätt:

 • Med hjälp av så kallade cookies
 • Med den information användarna själv tillhandahåller

 

Vad är cookies?

En cookie är en liten datafil som hemsidor lagrar på din dator för att känna igen dig nästa gång du besöker hemsidan. En cookie är en passiv fil som inte kan sprida virus eller andra skadliga program.

 

Vad använder vi cookies till?

Vi använder bland annat cookies till följande:

 • Komma ihåg ditt användarnamn och lösenord varje gång du loggar in.
 • Lagra dina val av innehåll så att vi bl.a. kan komma ihåg vad du är intresserad av och ge dig mer relevant innehåll vid nästa besök.
 • Samla statistik om hur hemsidan används med hjälp av verktyget Google Analytics.
 • Göra det möjligt att dela via Facebook.

 

Våra samarbetspartners cookies:

GAFFA.se har en rad samarbetspartners – annonsörer, analysinstitut och andra tjänster (t.ex. Facebook, Twitter och Instagram) – som integrerar cookies, så kallade tredjepartscookies.

Syftet med de olika sorternas cookies är att säkerställa relevant annonsering och göra det möjligt att logga in och dela artiklar på respektive samarbetspartners hemsidor. Vid enkätundersökningar och liknande används cookies för att registrera dina svar och därmed hindra att du får samma enkät igen.

 

Hur undviker jag cookies eller blir av med dem?

Det finns flera sätt att undvika cookies på. Du kan läsa mer om dem här: https://www.minacookies.se/allt-om-cookies/cookiehantering/

 

Specifikt för Google Analytics:

Här kan du välja bort cookies från Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Hur länge sparar vi cookies?

De cookies vi använder lagras i olika antal månader beroende på syftet med respektive cookie.

Varje gång du besöker vår hemsida förlängs lagringsperioden för olika cookies, och de försvinner automatiskt när lagringstiden löper ut.

 

Behandling av personuppgifter

När du använder GAFFA.se ger du oss tillåtelse att registrera och behandla personliga uppgifter om dig och din aktivitet på GAFFA.se. Denna information används för att ge dig relevanta erbjudanden och rekommendationer, samt för att säkerställa att användare med en fysisk prenumeration får vår trycka tidning till rätt adress.

 

GAFFA registrerar och lagrar uppgifter om:

 • Lästa taggar för typ av innehåll och artist
 • Besöksfrekvens och hur lång tid du spenderar på sidan
 • Vilken enhet du använder
 • Geografisk plats
 • Som prenumerant lämnar du dessutom uppgifter som är nödvändiga för de tjänster vi levererar, t.ex. din postadress, e-postadress samt betalningsuppgifter

 

Så ber du GAFFA att radera dina uppgifter

Om du önskar att GAFFA ska radera alla dina användaruppgifter och din profil på GAFFA.se, skicka ett mejl till [email protected] med ämnesraden TA BORT MIG.

Om du följer GAFFA på Facebook eller andra sociala medier, vänligen ändra hur du följer oss genom att t.ex. välja “Unfollow” eller “Unlike” på respektive plattform.

Om du får notiser från GAFFA i din webbläsare (t.ex. Google Chrome) är det i webbläsarens inställningar du avslutar tjänsten. Läs mer här.

 

Upphovsrätt

Upphovsrätt för alla hemsidans flikar, bilder/skärmdumpar, alla uppgifter och allt material på den här hemsidan ägs av GAFFA Sverige AB om inget annat anges. Alla användare har tillåtelse att se, kopiera och skriva ut material om detta, om inget annat anges. Följande villkor gäller för material på hemsidan:

Alla kopior av materialet eller delar av det ska innehålla följande meddelande om upphovsrätt: Materialet får endast användas som information. Materialet får endast användas i icke-kommersiella syften.

Observera att alla tjänster och produkter som presenteras på den här hemsidan kan vara föremål för andra immateriella rättigheter än GAFFA Sverige AB:s förbehållna villkor, och alltså inte ingår under denna licens.

Du får inte ändra eller på annat sätt modifiera något material som du skriver ut eller laddar ner från denna webbplats, inklusive, utan undantag, att ta bort eventuella identifikationsmarkeringar eller -symboler från materialet. Du får inte använda denna hemsida för syften som är olagliga, bedrägliga, stötande, obscena eller hotfulla.

 

Ändringar av hemsidan

Uppgifterna, materialet och innehållet på hemsidans flikar kan ändras utan förvarning när som helst. Vi kan komma att göra ändringar i vissa villkor utan förvarning. Du får information om ändringar när det gäller lagring och användning av personuppgifter.

 

Förbehåll av ansvar

Uppgifter, tjänster, produkter och material som ingår/annonseras på hemsidan, inklusive – utan undantag – text, grafik och länkar, visas som de är och utan några garantier. GAFFA Sverige AB kan ej hållas ansvariga för annonsörernas kampanjer på hemsidan. GAFFA Sverige AB kan ej garantera att uppgifter som hittas på hemsidan är korrekta, fullständiga eller giltiga. Vi är ej ansvariga för stavfel eller liknande. Priser samt upplysningar om huruvida produkter är tillgängliga kan ändras utan förvarning.

 

Användarvillkor

Användaren har följande förpliktelser:

 • Användaren ska uppträda ansvarsfullt mot GAFFA Sverige AB och andra användare.
 • Användaren får inte marknadsföra andra tjänster.
 • Användaren ska respektera immateriella rättigheter gällande text, bilder och annat innehåll oavsett format som tillhandahålls av GAFFA Sverige AB.
 • Användaren får inte sprida eller vidarebefordra innehåll av något slag som kan skada hemsidan och/eller tjänsternas funktionalitet och/eller försämra kommunikationsflödet mellan hemsidans medlemmar. Gäller t.ex. skadlig mjukvara, maskar, virus, mjukvarubomber, spam med mera.
 • Användaren får inte sprida eller vidarebefordra någon form av varumärken, bilder eller innehåll oavsett format som skyddas av immateriella rättigheter, eller information som tillhör tredje part, utan att först fått ett godkännande av upphovsrättsinnehavaren.
 • Endast användaren själv får använda sina användaruppgifter för att få tillgång till tjänsterna.
 • Användaren får inte röja, vidarebefordra eller göra sina användaruppgifter tillgängliga för tredje part.
 • Användaren är skyldig att behandla eventuellt användarnamn och lösenord ansvarsfullt och inte dela med sig av det till andra. Användaren ansvarar för all aktivitet som utförs under användarens användarnamn och lösenord. Användaren ansvar dessutom för att utan ogrundat dröjsmål informera GAFFA Sverige AB om eventuellt otillåtet bruk av hens användarnamn och lösenord.

 

GAFFA Sverige AB kan närsomhelst radera och redigera användares profil och inlägg utan tillåtelse från användaren själv, om hen bryter mot de användarvillkor som gäller vid given tidpunkt.

Om någon del av dessa allmänna villkor skulle anses vara olaglig eller ogiltig, och därmed inte kan verkställas, kommer detta inte påverka giltigheten och verkställandet av resterande villkor.

 

GAFFA Sverige AB har närsomhelst rätt att ändra dessa villkor.

Copyright 2023 © GAFFA Sverige AB. Alla rättigheter förbehålls.