Nyhet

STORT SPRANG: Nå sitter 52 prosent kvinner med viktige styreverv i den britiske musikkbransjen

En ny britisk rapport om mangfold i bransjeorganer viser "et kraftig signal om fremgang og endring"

Kvinner utgjør nå 52 prosent av styremedlemmene i musikkorganisasjonene som er en del av UK Music.

Det viser en «Seat At The Table»-rapport, som også viser at dette er en økning på 20 prosentpoeng siden 2020. Her satt det 32 ​​prosent kvinner i styrene i den britiske musikkbransjen.

"Seat At The Table"-rapporten ble produsert av organisasjonen Women In CTRL, som har drevet kampanje for mangfold innenfor den britiske musikkindustriens bransjeorganer i flere år.


"Å overgå milepælen med 50 prosent representasjon i styrerommet er et kraftig signal om fremgang og endring, drevet av musikkindustriens nylige forpliktelser til inkludering og mangfold," sa Women In CTRL-grunnlegger Nadia Khan i en pressemelding.

"Det viser at en felles innsats fører til konkrete endringer, og jeg er stolt over fremgangen vi har oppnådd i fellesskap".

Rapporten måler styrer og toppledergrupper på tvers av de britiske bransjeorganisasjonene AIM, BPI, FAC, Ivors Academy, MMF, MPA, MPG og MU samt forvaltningsselskapene PPL og PRS.


Siden disse organisasjonene representerer interessene til personer som jobber på tvers av musikkbransjen, er det viktig at de involverer en mangfoldig blanding av mennesker på styrenivå, slik at et bredt spekter av erfaringer blir vurdert og stemmer blir hørt når beslutninger tas. "Sete ved bordet".

Et aktivt arbeid for å øke mangfoldet har skapt en betydelig endring
De nevnte britiske musikkorganisasjonene har de siste årene jobbet aktivt for å øke mangfoldet i toppen av bransjen. Dette ser man tydelig i «Seat At The Table» sin nye rapport, som viser at AIM-styret har flest kvinner med 71 prosent. Og mer enn halvparten av britiske musikkorganisasjoner har styrer som består av 50 prosent eller flere kvinner eller ikke-binære personer.

I mellomtiden har 45 prosent av organisasjonene en kvinnelig administrerende direktør, opp fra 20 prosent i 2021 og 2020. Styrene ledes da av en styreleder, hvorav 27 prosent er kvinner, opp fra 9 prosent i 2021 og 0 prosent i 2020.


Rapporten gjennomgår også hvor mange kvinner med global majoritetsbakgrunn som er involvert i å lede handelsorganene, definert som "individer som faller inn i følgende kategorier: svarte, asiatiske, blandet/dobbelt arv eller andre etniske grupper".

16 prosent av styremedlemmene – og 18 prosent av lederne – på tvers av organisasjonene er kvinner med global majoritetsbakgrunn. Når det gjelder styremedlemskap er dette en økning fra 3 prosent i 2020 og 7 prosent i 2021.

Arbeidet er "langt fra ferdig"
Om motivasjonen bak «Seat At The Table»-undersøkelsen sier Women In CTRL-gründer Nadia Khan at deres arbeid for mer mangfold i musikkbransjen langt fra er over.


"Gjennom denne rapporten ønsket vi å feire bransjelederne og organisasjonene som har vært medvirkende til å drive denne fremgangen, søkelys på inspirerende kvinnelige ledere og feire de mannlige talsmennene som spiller en kritisk rolle i denne utviklingen."

"Men vårt arbeid er langt fra over", legger hun til.

"Oppfordringen til handling i denne rapporten gir høy gjenklang – planlegging av etterfølgelse er fortsatt avgjørende for den fortsatte suksessen til vår bransje. Å fremme inkludering på ledernivå sikrer ikke bare fremgang, men legger også grunnlaget for en fremtid som autentisk gjenspeiler det rike mangfoldet av musikkindustrien".


ANNONCE