Nyhet

OPPROP: Amnesty ønsker hjelp fra norske artister i kampen for en ny samtykkelov

Norge skal få en ny voldtektsbestemmelse. Vi i Amnesty trenger deg som er musiker og artist til å hjelpe oss å kjempe for en god samtykkelov. Musikere og kunstnere har i mange tiår bidratt med kjempe frem viktige menneskerettigheter, og nå er en ny samtykkelov innen rekkevidde.

Du kan hjelpe Amnesty ved å lakkere én fingernegl og legge ut et bilde av det på sosiale medier, hvor du bruker hashtaggene #1av5 og #samtykkelovNÅ og tagger Emilie Mehl. Du kan også lage en video på ti sekunder der du sier at vi krever at Emilie Mehl legger frem en samtykkelov som definerer voldtekt som seksuell omgang uten fritt samtykke.

Hvorfor en samtykkelov?

Én av fem kvinner i Norge har opplevd voldtekt, og halvparten av de som opplever voldtekt er jenter under 18 år. Voldtekt er et alvorlig samfunnsproblem og er et alvorlig brudd på jenters og kvinners menneskerettigheter. Trygghet for jenter og kvinner, både hjemme og ute, er en grunnleggende forutsetning for å oppnå likestilling.


I desember 2022 la Straffelovrådet fram et forslag til en ny voldtektsbestemmelse, hvor det stilles krav om at personen som har blitt utsatt for et overgrep må uttrykke sin motvilje i ord eller handling før det kan defineres som voldtekt, noe som dessverre ikke er en samtykkelov.

Når mennesker utsettes for seksuelle overgrep, reagerer vi forskjellig. Noen forsøker å rømme, noen prøver å kjempe for å forsvare seg, og noen holder seg passive for å få minst mulig skade. Den vanligste reaksjonen blant kvinner er at kroppen «fryser», noe som gjør det umulig å bevege seg.

Nå er det på høy tid å iverksette et offensivt arbeid som bidrar til å redusere antall voldtekter. Norge må gjennomføre alle tiltak som er nødvendige for å forebygge, etterforske og straffe voldtekt. Det på tide å få vedtatt en samtykkebasert voldtektsbestemmelse som fastslår at seksuell omgang uten fritt samtykke er voldtekt. Dette vil gi flere voldtektsutsatte jenter og kvinner en reell mulighet til å oppnå oppreisning og rettferdighet i rettssystemet.


Vi trenger en samtykkelov som gjør det klart at den som initierer sex har et ansvar for å sikre den andre personen har lyst. Vi trenger en samtykkelov for å drepe voldtektsmyter som legger skyld og ansvar på den som blir utsatt for seksuelt overgrep. Vi trenger en samtykkelov slik at politiet kan straffeforfølge alle former for voldtekt.

Vi i Amnesty ønsker at det nye forslaget som blir lagt fram for Stortinget før sommeren skal stå i tråd med menneskerettighetene og Istanbulkonvensjonen om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner.

Vi trenger din hjelp! Håper du vil bruke dine plattformer til å kjempe for en samtykkelov! Tagg også gjerne Amnesty i videoene deres og gjør det tydelig for justisministeren vår at vi mener Norge burde få til dette!


Den som tier samtykker ikke – bare ja er ja! 

ANNONCE