x

VALET 2018 – "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"

VALET 2018 – "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Först ut: Feministiskt Initiativ.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Absolut. Inte enbart för musiker utan för alla kulturarbetare. FI vill ta ett helhetsgrepp och reformera trygghetssystemen. Kulturarbetare faller ofta utanför och får därmed sämre chans att etablera sig och utvecklas. Många kulturarbetare arbetar dessutom inte enbart med vad som definieras som musik, utan rör sig kanske mellan olika konstnärliga uttryck, vilket emellanåt kan göra det svårt för dem när vissa trygghetsmodeller enbart passar redan utvalda och enhetliga konstformer. FI vill öppna upp och låta gränserna skrida över varandra, låta det lokala möta det globala då konst som musik är en dynamisk process som lever här och nu.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Kulturpolitiken fokuserar generellt på att ekonomiskt stödja musik- och kulturuttryck som inte ingår i den kommersiella musikindustrin, även om det är i princip omöjligt att dra några tydliga gränser. Vi menar att alla typer av musik är en del av ett större ekosystem, där alla delar behöver odlas och må bra, oavsett om den tilltalar en liten och lokal eller stor och global målgrupp.

– Frågor om upphovsrätt har en viktig roll att spela för musikindustrin. FI menar att avtal måste skrivas för att gynna de som skapar innehållet och inte som idag, ett fåtal stora skivbolag, teknikföretag, och online-plattformar. Kulturpolitiken behöver prioritera insatser som underlättar för kulturarbetare att leva på sitt arbete.

Hur inkorporeras musik i ert mediala utbud? Hur väljer ni vad som visas där?

– Inför valet 2014 släppte vi en valskiva med 65 artister som ville stötta FI i valrörelsen. Skivan fanns för försäljning och streaming och intäkterna gick till vår valfond. Vissa av artisterna deltog även i kampanjer på sociala medier för att uttala sitt stöd, och spelade på fester. Det var otroligt mäktigt att se hur vi först hade med oss cirka 20 artister, och sedan började folk höra av sig för att få vara med, tills vi till slut fick säga nej för att vi skulle hinna få ihop skivan i tid. Som ett parti med små resurser är det mycket viktigt för oss att personer utanför partiet visar att de backar oss, och här har musik en särskild kraft. Musiken spelar också en stor roll i att peppa och skapa gemenskap bland alla aktivister och volontärer i partiet, som sliter ideellt dag och natt under valrörelserna.

– I årets valrörelse kommer vi troligtvis att arbeta mer med artister och DJ:s i olika live-sammanhang, till exempel på stödfester, manifestationer och så vidare. Ibland uppstår oväntade sammanhang, som till exempel när Pharrell Williams ville ge sitt stöd till FI som världens första feministiska parti, genom att bjuda in Gudrun Schyman på scenen under sin konsert i Stockholm 2014.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Nej. I arbetet med vår valskiva 2014, och med arbetet med kulturutövare generellt har i princip alla musikstilar funnits med. Engagemanget för en rättvis värld tar sig musikaliskt och kulturellt uttryckt på alla möjliga sätt. Innehållsmässigt så är det naturligtvis så att personer som lyssnar på till exempel vit makt-musik inte sympatiserar med FI, och vice versa.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA