x

VALET 2018 – "Musik är identitetsskapande och ett viktigt sätt för att ge uttryck för vem en är"

VALET 2018 – "Musik är identitetsskapande och ett viktigt sätt för att ge uttryck för vem en är"

2018 är inte bara året med ett tydligt evighetstecken i sig utan också ett valår. Med tanke på det sistnämnda har vi på GAFFA nu under våren hört av oss till olika partier och ställt frågan Hur går musik och politik ihop? Våra krav var simpla; svara så utförligt som möjligt. Vissa tog det mer bokstavligt än andra.

Hur gjorde vi? Vi valde helt enkelt ut de största partierna och de som valde att svara på våra frågor kommer under de nästkommande veckorna att presenteras här. Med andra ord kommer vartdera parti att få sin egen artikel där vi kort och gott presenterar deras svar på våra frågor, utan inbördes ordning.

Näst ut: Vänsterpartiet.

Är det viktigt med en kultur där svensk musik får möjligheten att etableras? Om ja, vad gör ni för att främja musikkulturen i Sverige?

– Ja, vi har bland annat ökat tillgängligheten och stärkt kulturskolan genom sänkta avgifter och pengar till fler utbildade pedagoger samt verkat för ett nationellt kompetenscentrum. Vi driver även att estetiska ämnen ska vara obligatoriska på gymnasiet. Studieförbunden och folkhögskolorna som har en viktig roll i att tillhandahålla scener, utbildningar, mötesplatser och ekonomisk stöttning för musikintresserade, måste ha bra förutsättningar för att verka långsiktigt och nå ut till breda målgrupper. Likaså måste det allmänna också ta ansvar genom att exempelvis tillhandahålla replokaler till rimliga kostnader, erbjuda trygga anställningar på kulturinstitutionerna och se till att trygghetssystemen med mera är anpassade till musikers villkor för att det ska vara möjligt att leva på sitt kulturskapande.

Vilket utrymme har musikindustrin på den politiska agendan idag?

– Musikindustrin har i förhållande till dagens stora frågor på den politiska agendan, såsom välfärdens utmaningar och klimatfrågan, ett relativt litet utrymme. Vi ser att det behövs ett närmare samspel mellan kulturpolitik och näringslivsfrågor för att synliggöra de villkor som gäller just för de kulturella och kreativa näringarna.

Tror ni att det finns något samband mellan musiksmak och partisympati?

– Det är mycket troligt att musik påverkar våra tankar och känslor och i förlängningen hur vi ser på samhället. Musik är identitetsskapande och ett viktigt sätt för att ge uttryck för vem en är. Vänstern och arbetarrörelsen har en lång tradition av att både skapa och använda musik i det politiska arbetet. Så det finns säkert vissa samband mellan musiksmak och partisympati, om inte annat så finns det en massa stereotypa föreställningar om vilken slags musik personer med vissa partisympatier främst lyssnar på. Det vore roligt om någon vill göra en mer djupgående undersökning för att se hur mycket sanning det finns bakom dessa föreställningar.

LÄS OCKSÅ:

Socialdemokraterna: "Folkbildningens organisationer stödjer unga som spelar i band"

Centerpartiet: "Grunden ligger i tillgång till utbildning och replokaler"

Moderaterna: "Svensk musik behöver utbildning som både bidrar till spets och bredd"

Sverigedemokraterna: "Att uppmärksamma det kyrkomusikaliska arvet i hela landet"

Miljöpartiet: "Ett etablerat samarbete mellan riksdagens kulturutskott och unga musiker"

Feministiskt Initiativ: "Alla typer av musik är en del av ett större ekosystem"


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA