x

DEBATT: "Det är dags att ta vårt yrke på allvar"

DEBATT: "Det är dags att ta vårt yrke på allvar"

(Det här är ett debattinlägg. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte GAFFA.)

I torsdagens Östnytt intervjuades bland annat jag kring musikbranschen och konflikter som kan uppkomma i band och hur man undviker dem. Jag anser att detta på många sätt ytterst är en jämställdhetsfråga. Musikbranschen visar ofta upp monetära framgångar, men man pratar sällan om de risktaganden och risker som finns kopplade till branschen.

Social uppväxt gör män mer benägna att acceptera ett större risktagande. Det finns även en ”det löser sig”-inställning till livet. Det ligger i det sociala arvet. Jag vågar mig på en killgissning att: 'benägenhet till risktagande' är en av de egentliga anledningarna till att musikbranschen har en snedfördelning till vem inom musikbranschen som blir verksam inom vilka yrken. Allt beror på hur benägen du som person är till att ta en risk samt hur mycket du kan förlora i ekonomiska tillgångar samt i personliga förhållanden.

Detta är ett strukturellt problem som hamnar i skuggan av den bild som målas upp av en glänsande framgång som enbart ett fåtal personer får. De goda exemplen som lyfts fram är inte de som har en funktionell verksamhet som är stabil, utan exemplen handlar ofta om en person som tagit en stor risk eller fått leva på knäckebröd och nudlar för att överleva under framgångens uppbyggnadsfas. De strukturella problemen handlar inte heller om bara kön och risktagande. De strukturella problemen finns även i samhället i stort där kulturarbetare är ”ett kall” precis som till exempel sjuksköterska. Vi kan inte längre acceptera att vissa yrkesgrupper i samhället har sämre förutsättningar och villkor på grund av hävd. Det är inte ett samhälle som får ut det bästa av sina medborgare. 

Idag ser vi på när industrisamhället försvinner snabbt, fram växer ett tjänstesamhälle där en stor del är består av de kreativa och kulturella näringarna. Trots att den framtida arbetsmarknaden handlar mycket om att skapa immateriella tillgångar har vi inte ett samhällssystem som anpassats efter det. Banksystemet ger inte förutsättningar för att låna pengar för införskaffandet, eller skapandet, av immateriella tillgångar. Detta trots att immateriella tillgångar i många fall är säkra investeringar med stabil avkastning. Vi har ett samhälle där banker, Almi, skolan, nyföretagarcentrum ej förstår hur framtidens ekonomi kan se ut eller hur den byggs upp. Detta leder till brister i samhällets stöd i både utbildning, uppmuntran eller möjlighet att starta upp nya företag i den bransch som har störst möjlighet att växa och skapa nya arbetstillfällen. 

Sedan den dagen jag började prata om att jag skulle vilja arbeta med musik har folk i min närhet berättat för mig att det inte är möjligt, det går inte att överleva på kultur. De som dras till yrket saknar stöd från både vänner, familj och bekanta och yrket ses inte som en
 möjlighet av de vuxna i skolans värld. Hade samhället haft samma stödfunktioner för den som ville arbeta inom musik och kultur som den som ville ha en framtid som rörmokare, finansman eller VD hade kulturen redan idag varit en blomstrande bransch där många flerdubbelt hade varit yrkesverksamma i Sverige. 

Den främsta utbildningsform som musiker och musikintresserade haft under de senaste 30 åren i Sverige i frågor kring juridik, rättvisa, arbetsmiljö och anställningar är den bildning som kommit från Studieförbunden. Samtidigt som Studieförbundens verksamhet ökat flerfaldigt har bidragen till folkbildning minskat stort vilket lett till en stor nedgång i möjligheten till vidareutbildning. Vill vi idag att Sverige ska fortsätta utvecklas som samhälle med en stor internationell export måste vi stödja upp de kulturella och kreativa näringarna. Vi måste ge folk som vill verka inom dessa yrken samma stöd som den som vill bli svetsare, programmerare eller biolog. Tar vi dessa yrken på allvar kommer vi ha en skyddsstruktur och stabilitet som gör att vi får en mer jämställd och rättvis branch med goda villkor. En bransch som är tillgänglig för alla.

Kaj Sivervik är en mångsysslare som bland annat håller sig aktiv med skivbolagen Gaphals, Lövely och Sign Records.

Har du en krönika eller ett debattinlägg du vill få ut? Kontakta oss på [email protected]


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA