x

Årets bästa enligt Veronica Larsen

Årets bästa enligt Veronica Larsen

Något vi musikjournalister gör är att vi jämför musik och artister med annan musik och andra artister. Det är ett sätt att förstå sig på musik och att skapa referensramar, vi gör det för oss själva och för läsaren (eller lyssnaren). Artister motsätter sig detta med jämna mellanrum, för att bli jämförd med någon annan är inte alltid kul. En artist vill ofta uppfattas som egen och unik.

Problemet är givetvis större än musikjournalistiken, det är snarare så att världen som sådan är ett referenshelvete av ramar inuti ramar inuti ramar… ja, ni fattar. Vår hjärna älskar att kategorisera för det är så den bearbetar information. Ta det logiska med besticklådan till exempel; det blir mycket enklare när gafflar, skedar och knivar ligger åtskilda. Det är ett sätt att effektivisera.

Till våra hjärnors lycka är effektivisering också det moderna samhällets ledstjärna. Men frågan är om vi blir lyckliga av det egentligen? De flesta andliga gurus hävdar ju att vi bör lyssna mindre på just hjärnan och mer på kropp, hjärta och själ – för hälsans skull.

Av Sekotidningen (2018-12-18) intervjuas filosofen Jonna Bornemark. Hon menar att vi lever i en tidsålder av mätbarhet som leder oss in i utbrändhet:

”Enligt Bornemark ramas vårt arbetsliv och vardag allt oftare in av mål, rankinglistor, betyg, pulsmätare och stegräknare. Något som hon tycker har gått alldeles för långt.

– Tankesättet har nått vägs ände. Jag är inte ute efter att vi inte ska mäta alls. Men vi behöver göra det klokare.”

Bornemark härleder mätbarhetshetsen till införandet av New Public Management-modeller (NPM) i arbetslivet, modeller för att utnyttja resurser på ett mer rationellt och effektivt sätt.

NPM som begrepp lanserades under 1990-talets första hälft, men idéer kring rationalisering och effektivisering av resurser är på intet sätt nya. I boken Strategi av Lars Bengtsson och Thomas Kalling* ges en redovisning av strategibegreppets föregångare, t.ex. nämns den kinesiske generalen Sun Zi, som för ca 2500 år sedan författade boken Krigskonsten och betonade ”vikten av ett välplanerat tillvägagångssätt och att disponera sina resurser väl”.

Effektivitet var också något som den amerikanske företagsledaren Chester Barnard intresserade sig för, och hans bok The Functions Of The Excutive från 1938 anses fortfarande, enligt Bengtsson och Kalling, som en av de viktigaste inom företagsledning, där Barnard menade att ledarskap kräver en förståelse för att företag framförallt är sociala och mänskliga system, inte bara tekniska system:

”Detta kom till uttryck i hans definition av ’effektivitet’. I engelska språket finns två begrepp för effektivitet: ’efficiency’ och ’effectiveness’. Efficiency kan översättas med måleffektivitet: en organisations förmåga att uppnå uppsatta mål. Här har Bernard samma definition. Effectiveness handlar normalt om utbyteseffektivitet: hur bra företaget får betalt för sina produkter i förhållande till de insatta resurserna. Barnard däremot definierade effectiveness som hur väl organisationen förmår motivera individer eller intressenter som antingen ingår i organisationen som anställda eller som har en relation till organisationen som kunder”.

Philip Selznick har också gett sitt bidrag till tidig strategiforskning, och precis som Barnards är Selznicks idéer aktuella än idag. Selznick menade att en organisations värderingar utgör grunden för en verksamhet och dess identitet. Ledarskapet för företag och organisationer handlar om att styra värderingar och kompetens ”så att organisationen anpassar sig till olika förändringar i omvärlden”.

Effektivitet och värderingar, två begrepp som styr rekrytering hos företag idag. En krönika som stack ut under 2018, var den musikjournalisten Marimba Roney skrev om Spotify. Marimba söker en tjänst som Editor på Spotify och ombeds att göra ett test, när hon är klar får hon en automatisk respons som förklarar att hon verkar sakna framgångsdriv och att hon borde försöka vara mer inspirerande och positiv. Roney går inte vidare i rekryteringsprocessen för tjänsten.

I yrkesnätverket LinkedIns rapport för trender inom rekrytering 2018 låg mångfald, nya intervjumetoder, dataanalys samt AI i topp. Ett verktyg för fördomsfri rekrytering är ”tester” och Åsa Edman Källströmer, vd på bemanningsföretaget TNG uttalar sig om detta:

”För oss är utgångspunkten hela tiden objektiva urvalsmetoder, till exempel med hjälp av strukturerade urvalsprocesser där man tar hjälp av arbetspsykologiska tester tidigt i processen. Det gör att fakta och kompetens går före fördomar, ”magkänsla” och cv-historik. Det handlar inte bara om kön, ålder och etnicitet utan också om hur man tänker. Olika tankar ger helt enkelt bra resultat och skapar innovation.”

Att företag, som Spotify, använder sig av diverse tester i urvalsprocesser kan som Källströmer säger, ha med innovationsdriv att göra, men oavsett hur företag väljer att motivera det, handlar det väl om ändå om effektivitet och värderingar? Att effektivisera urvalsprocesser för att rekrytera effektiv personal som delar företagets värderingar.

Några dagar efter att Roneys krönika publicerats utkommer en artikel i DN om just Spotify, där den mänskliga handpåläggningen i kureringen av deras spellistor understryks. I artikeln kan vi även läsa att Spotify gör tester vid rekrytering av t.ex. Editor (redaktör) för att se om personen förstår vad en sådan tjänst innebär.

När Google Plays spellisteansvarige Peter Asbill uttalade sig i The Guardian om vad Google Play söker för slags musikredaktörer var han tydlig: Google Play vill inte undervisa i musik, de vill inte presentera vad som är ”coolt” eller vara någon slags kanon för musik. De vill tillfredsställa sina lyssnare: kunderna. Redaktörerna måste därför enligt Asbill lämna sitt ”ego vid dörren” och istället fokusera på att vara kreativa, ha humor och glädje i sitt arbete med att göra spellistor.

Jenny Hermansson, VD för Spotify Norden, öppnar upp bilden kring Spotify i det senaste avsnittet av Musikbranschpodden. Hermansson lyfter vikten av att som marknadsledande stort bolag, med högt externt tryck bibehålla en attityd av snällhet, ödmjukhet och prestigelöshet. Hon berättar att Spotify har långa intervjuprocesser, att hon tycker det är svårt att intervjua, men att företaget prioriterar olika personlighetstyper vid rekrytering. Dynamik och trygghet tillsammans i arbetsgruppen tycker hon är extra viktigt. Likaså att prata om hur man mår, hur gruppen mår och som företag pusha för att den anställde har ett bra fungerande liv utanför arbetet; tar ut sin semester, stänger av jobbmobilen på sin fritid samt får tid till återhämtning och reflektion.

Att som företag veta sin värdegrund, vad man står för, hur man kan förmedla mervärden och agera mer hållbart är viktigt för att attrahera personal menar Hermansson. I ledarskapet lyfter hon transparens och inkludering, och hon tycker att Spotify är bra på att motivera och ge tillbaka till sin personal i form av t.ex. vidareutbildning. Det finns en plan för varje anställd och ett fokus på självdrivet ledarskap med eget ansvar, Spotify ger tydliga förutsättningar men själva ”hur:et” överlämnas till individen. En frihet som kanske inte passar alla, eftersom det kräver att man som anställd bör vara förändringsbenägen säger hon.

Om verkligheten på Spotify ser ut så som Hermansson beskriver kan vi såklart inte veta, men det är onekligen intressant att få ta del av. Mer insyn och transparens behövs på alla nivåer i samhället idag.

Termen Corporate Social Responsibility (CSR) får oss osökt att tänka på företags bidrag till välgörenhet, hållbarhet och miljö, men något som framöver också bör ha CSR-fokus är det som Hermansson uttrycker som ”det viktigaste vi har – välmående”.

Klimat och folkhälsa, vår framtids två stora utmaningar. Här har företag och politiker ytterst ett ansvar, men även vi, varje enskild individ. Vi bör kräva svar på frågor av typen:

Hur tar företag ansvar för sin personals välmående? Hur kan större insatser göras? Vilka politiska reformer måste till för att företag ska få verktyg för att ta välmående på allvar? Vad görs aktivt för att minska sjukskrivningar, stressrelaterade sjukdomar och psykisk ohälsa?

Jonna Bornemark, filosofen vi bekantade oss med i början av den här krönikan, hävdar att utrymme för tillit till personal försvinner i mätbarhetshetsen. Visst är det så. I förlängningen skapar det också en tillitsbrist hos människor, vi tappar tron på vår egen förmåga, på vad vi verkligen klarar av.

Effektivitet i företagsstyrning och ”rätt” attityd och värderingar hos personal verkar vara företags recept på framgång. Men framgång för vem och på vems bekostnad? I vårt framgångssamhälle finns oerhörda prestationskrav, och det är ett samhälle där inte alla ges utrymme eller får ta plats.

Bornemark uppmanar till mikromotstånd i mätbarhetshetsen, och jag tänker att det är just det mitt 2018 har gått ut på. Jag har i viss mån arbetsvägrat och motsatt mig alla krav på effektivitet. Jag har gjort motstånd och i det fått utrymme för reflektion. För det är som Sun Zi uttryckte det, viktigt att disponera sina resurser väl.

”Det handlar alltid om frihet och vägra växa upp”

– Hanna Järver

 

Årets album

Hanna Järver – So Long

Tack Hanna.

Läs Simon Lundbergs recension som till perfektion sammanfattar varför. Ett album i konkurrens med en hel drös andra artisters givetvis. Ett urval av 2018 års bästa album och EP:s hittar du i denna spellista. Jag rekommenderar även att du kollar in mina Gaffa-kollegors årsbästalistor.

 

Årets EP

Fricky – Aqua Aura

Tack Erik.

”The fifth chakra is the center of communication and creative expression. It’s the energy hot spot that tells the world how we are feeling and allows us to ‘talk our talk’, express our beliefs, and share the teaching we each have to give. A balanced throat chakra full of healthy, flowing energy can help to advance your career. It can particularly help actors, singers, teachers, and anyone who depends on effective communication and the ability to pass on experience through teaching others.

If the throat chakra is blocked, the energy moves very slowly or not at all. This can lead, in time, to the development of stress-related conditions: skin rashes, digestive problems, lack of concentration, sore throat, loss of voice, headaches and feelings of unease, nervousness and anxiety.

Communication is one of the keys to life, affecting everything we do. Our communication with the world around us is reflected back to us, determining how others communicate with us. Aqua Aura is a quartz crystal bonded with gold, giving beautiful mostly clear blue crystals and clusters. Aqua Aura benefits the throat chakra.” *

 

Årets bästa konserter

  1. Smerz (Øyafestivalen)
  2. Bernhoft (Nalen)
  3. Rapsody (Debaser)
  4. Moses Sumney (Øyafestivalen)
  5. Sassy 009 (Øyafestivalen)
  6. JËLLY (Where’s the music)

 

Årets bästa låtar i urval

Ett gäng låtar som varit bäst 2018 hittar du i denna spellista, perfekt för en hel arbetsdag.

Alla låtar, old as new, som passerat mina öron 2018 och dykt in i mina olika spellistor hittar du dock i denna spellista.

 

Årets 30 bästa nordiska urbana releaser

Ikhana – Nära Mig (singelsläpp), SE
Artigeardit – Vildedage (Album), DK
Jamie Kamara – Vi ses (Album), DK
Ozzy – Ett Öga Rött (Album), SE
Imenella – Moves, Chagga, Fråga Om Mig (singelsläpp), SE
Mattis – Axel, Ögon (EP-släpp), SE
Leslie Tay – Vilja & Tålamod (Album), SE
Simon Emanuel – Ett Liv Räcker Inte (EP), SE
Aron Can – Trúpiter (Album), IS
Silvana Imam – Jag ser ljuset (singelsläpp), SE
Larsiveli – Baby, Dykker Dypt, Mamma Mia (singelsläpp), NO
Marie Dahlstrom – Kanel (EP), DK
Pede B – Over Askeskyen 3 (Album), DK
Josephin Bovién – Caramel Babe (Album), DK
Molo – M.O.L.O (Album), DK
Cherrie – Det Slår Mig Ibland (singelsläpp), SE
Herbert Munkhammar – Vulkanen (Album), SE
Benal – Benjamin Og Albert (Album), DK
Rahimic – Nya Kläder (singelsläpp), SE
Joy – Thirsty (EP), SE
Signe Anna – Lissom Honning, Venter Kun På Dig (singelsläpp), DK
Ros – Peaches N Cream (Album), SE
Pesso – Kunnes Mä Tapasin Sut (Album), FI
Malid – Bølger Der Behager (Album), DK
Antonio D – Från Barnsben Till Gravsten (EP), SE
Azca – Övermänniska (EP), SE
Sindio – Reint Laken (singelsläpp), NO
Pimeä Hedelmä – Basso, Jääkaappi (singelsläpp), FI
Viljar Broks – Siste Gang Ae Sir Hade (singelsläpp), NO
Ture Butler – Svaret (EP), SE

 

Årets bästa utländska hiphop-album

J.I.D – DiCaprio 2

(Jag pratar en sväng om det albumet i GAFFA-podden avsnitt 2)

I konkurrens med:

Cardi B – Invasion of Privacy
Nipsey Hussle – Victory Lap
CupcakKe – Ephorize/Eden

 

Årets guldstjärna

Erk & Academics – Brev Från Kolonien

Läs gärna om denna viktiga låt.

 

Årets nykomling

GAFFA-podden såklart som rivstartade på senhösten, fem avsnitt i detta nu och fler ska det bli!

Läs och lyssna gärna.

 

Årets trista besked

Att svenska showcase- och musikbranschfestivalen Where’s The Music lägger ner.

Läs gärna min krönika om det.

 

Årets musik-TV

Hertigen och Organismen
Cherrie – ut ur mörkret
Sarah’s sound of musicals
Amie & Fannas Striptrip

(Alla finns på SVT Play)

 

Årets ge-oss-en-ny-säsong

Dilan och Moa <3

 

*Strategi, Lars Bengtsson och Thomas Kalling, 2012, s.19-22

*Crystal Chakra Healing, Philip Permutt, 2016, s.126-129, 136

 

EPILOG

Snön som föll dagarna innan jul ligger knappt kvar, utanför mitt fönster passerar ett par på en upptrampad stig genom lekplatsen, den ena kånkar på matkassar i händerna, den andra drar en tung dramaten. Shoppingvagnen gillar inte underlaget: grus, is och halt gräs. Det blir tvärstopp. Tiden paret trodde sig tjäna på genvägen går med ens förlorad när den ena måste gå och lämna sina kassar för att sedan komma tillbaka för att de gemensamt ska kunna dra dramaten vidare. Att ta den några meter längre asfaltsvägen runt lekplatsen hade varit ett bättre alternativ såhär i efterhand.

När jag bevittnar farsen som pågår utanför kommer jag att tänka på ”Ko-jakten”, brädspelet med Pettson och Findus vi spelade när jag var barn. Spelet gick ut på att snabbast ta med sin ko till hagen, men det var nödvändigtvis inte den som tog genvägen mot mål som vann… ibland lönade det sig att ta den långa vägen.

Effektivisering. Våra hjärnors akilleshäl.


Nyheter, artiklar och recensioner från GAFFA