Nyhet

Vill TikTok på allvar döda YouTube?

TikTok uppger vidare att det kommer att finnas stor frihet i hur mycket innehållsskaparna kommer kunna ta betalt för sina videor, från några få kronor för enskilda videos till upp till tusen kronor för hela samlingar.

YouTube är fortfarande den bästa plattformen att besöka när det gäller att erhålla ersättning för dina videoprojekt. Detta kan det däremot snart bli ändring på då det sociala mediet TikTok nu utmanar med den nya funktionen Series.

Olika sociala medier gör gällande att videor som ingår i "Serien" kommer skilja sig mot traditionella klipp när det kommer till några få områden. För det första kan dessa videor vara upp till 20 minuter långa, vilket är dubbla längden mot vad som annars gäller på TikTok. För det andra – och i skarp kontrast till andra videor på plattformen – kommer innehåll som tillhör "Serien" att finnas bakom en betalvägg. Det betyder att dessa videor inte kommer att visas i appens rekommendationer eller delas som de vanliga TikTok-videorna. Utvecklare kommer dock att kunna länka till sina "Series"-videor från andra gratisklipp.

TikTok uppger vidare att det kommer att finnas stor frihet i hur mycket innehållsskaparna kommer kunna ta betalt för sina videor, från några få kronor för enskilda videos till upp till tusen kronor för hela samlingar. TikTok säger också att användare kan välja det värde som bäst återspeglar deras innehåll.


TikTok säger slutligen att det i nuläget inte finns några planer på att ta en del av utvecklarnas intäkter från deras "Serie"-videor. Detta verkar vara något som kommer att gälla under en begränsad period och hur mycket de i slutändan kommer att ta beror till stor del på hur populär den nya funktionen blir bland användarna. I nuläget har bara en handfull innehållsskapare tillgång till "Series", men det indikeras att allt fler, löpande, kommer ges tillgång till den nya funktionen.

LÄS OCKSÅ: LISTA: Sex oväntade musikaliska genomslag på TikTok

ANNONCE