Nyhet

Musikförsäljningen ökar i takt med digitaliseringen

Pricewaterhousecoopers förutspår i en ny undersökning att hälften av musikförsäljningen kommer att ske digitalt 2014. Vilket i sin tur kommer att gynna skivbranschen. Men bara i Västeuropa.

I 2014 kommer nästan hälften av all musikförsäljning ske digitalt, vilket innebär att det äntligen ser ljusare ut för skivbolagen – åtminstone i Västeuropa. Det visar en ny studie som har för avsikt förutspå hur marknaden för inspelad musik kommer att te sig under de kommande fyra åren.

Undersökningen har utförts av det globala revisions- och konsultföretaget PricewaterhouseCoopers och omfattar musikförsäljningen över hela världen. Siffrorna visar att 47 procent av musik i framtiden väntas säljas via digital distribution. Inte bara Sverige, utan i ett stort geografiskt område som sträcker sig över Europa, Mellanöstern och Afrika. Men undersökningen visar även att det endast är den västeuropeiska delen som kommer dra nytta av att den digitala försäljningen ökar.

Försäljningen av de fysiska musikformaten fortsätter med andra ord att sjunka, men eftersom marknaden i takt med tappet kommer att strippas ner till "hardcore" CD- och vinylfans blir nedgången allt mindre våldsam med tiden. Studien säger: "Många människor, främst i den ständigt åldrande gruppen av 45+ fortfarande föredrar musik i fysisk form."

I undersökningen nämns också att streaming-tjänster kommer att stå för en stor del av vinsten.

Personerna bakom studien betonar att deras siffror bara omfattar försäljning av inspelad musik. Pengar som kommer in genom försäljning av konsertbiljetter och merchandise, räknas inte.

Vill man ta en närmare titt på PriceWaterhouseCoopers studie, som är en del av rapporten "Global Entertainment och Media Outlook 2010-2014", bör man besöka deras hemsida och öppna plånboken för lite digital information.

ANNONCE