Nyhet

Regeringen utreder – vill se fler musikscener

Under de senaste åren har allt fler livescener i Sverige behövt stänga ner. Nu har regeringen gett Kulturrådet i uppdrag att utreda tillgången till musikscener.

Enligt ett pressmeddelande från Kulturdepartementet på regeringens hemsida får Statens kulturråd i uppdrag att ”kartlägga tillgången till musikscener i hela landet och undersöka musikområdets förutsättningar att få tillgång till och nyttja ändamålsenliga lokaler.”

Detta innefattar att undersöka hur statliga lokaler i större utsträckning kan användas som musikscener.

– Tillgången till musikscener runt om i landet är en viktig faktor för att nå de nationella kulturpolitiska målen. Möjligheten att ta del av kultur är avgörande för att skapa platser som människor vill bo på och besöka. Tillgången till rikt kulturliv och musikscener bidrar till städers och platsers attraktivitet och utveckling, säger kulturminister Parisa Liljestrand i meddelandet.


Kulturrådet ska också ge förslag på hur samverkan mellan det offentligt finansierade kulturlivet och privata aktörer kan ge bättre förutsättningar för att skapa fler scener. Därtill ska de samla in synpunkter från regioner, kommuner och relevanta aktörer inom musikområdet.

En slutredovisning av uppdraget ska lämnas in till Kulturdepartementet senast den 30 september.

LÄS OCKSÅ: SÅ HANTERAR LIVEBRANSCHEN DEN HÖJDA TERRORHOTNIVÅN


ANNONCE